Triển khai phần mềm kế toán nội bộ trên cơ sở phần mềm kế toán nội bộ của KBNN

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN mời thầu "Triển khai phần mềm kế toán nội bộ trên cơ sở phần mềm kế toán nội bộ của Kho bạc Nhà nước cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước".

- Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN.

- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Triển khai phần mềm kế toán nội bộ trên cơ sở phần mềm kế toán nội bộ của Kho bạc Nhà nước cho các đơn vị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC: Từ 08h00, ngày 03 tháng 9 năm 2015 đến trước 09h00 ngày 10 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

- Địa điểm bán HSYC: Phòng Tổng hợp, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Tổng hợp, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian nhận HSĐX: Từ 08h00 ngày 03 tháng 9 năm 2015 đến trước 09h00 ngày 10 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 10 tháng 9 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VNĐ (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 09h30 ngày 10 tháng 9 năm 2015 (giờ Việt Nam) tại hội trường tầng 7, trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)