Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.thông báo kế hoạch gói thầu Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

  - Địa chỉ: Số 12 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  - Điện thoại: 0500.3856634.

  - Fax: 0500.3852861.

  - E-mail: nmtien.dla@gdt.gov.vn.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 941/QĐ-TCT ngày 26/5/2016 của Tổng Cục Thuế.

  Người phê duyệt: Trần Văn Phu; Chức vụ: Phó Tổng cục trưởng.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

5. Tổng mức đầu tư: 95.971.825.000 đồng.  

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

04

Cung cấp và lắp đặt thang máy

4.500.000.000

Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hợp đồng
trọn gói

Phù hợp với tiến độ thi công toàn công trình

07

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

1.548.800.000

Chào hàng cạnh tranh

08

Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp

890.295.000

Chỉ định thầu

(eFinance)