Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi đầu tư

Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào Khu đất Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết nằm trong khu dân cư Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, thông qua hình thức đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

** Giới thiệu chung về khu đất: Khu đất Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết nằm trong khu dân cư Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết.

- Diện tích khu đất: 40.398 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Kinh doanh - Thương mại - Dịch vụ;

- Quy mô dự án: công trình xây dựng từ 10 tầng trở lên. Trong đó, tầng trệt (tầng 1), tầng 2, tầng 3 bố trí làm siêu thị cao cấp; từ tầng 4 trở lên làm dịch vụ văn phòng cho thuê;

** Hình thức, thời gian và đối tượng tham gia:

- Thời gian sử dụng đất là: 50 năm;

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời gian nộp tiền giao quyền sử dụng đất: tối đa là 30 ngày kể từ ngày được giao đất;

- Ðối tượng và điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có nhu cầu lập dự án đầu tư phù hợp với quy mô và mục đích sử dụng theo quy định.

** Giá giao quyền sử dụng đất:

- Ðơn giá giao quyền sử dụng đất tính cho thời gian sử dụng đất 50 năm là: 2.736.000 đ/m2;

** Ðịa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận - Dãy nhà liên kế IK Khu dân cư Kênh Bàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

** Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký: Hạn chót ngày 16/5/2008.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký thực hiện dự án có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận - Dãy nhà liên kế IK Khu dân cư Kênh Bàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - điện thoại 062.739313.

(TH)