Trường Hải quan Việt Nam mời thầu sửa chữa nhà D

Trường Hải quan Việt Nam mời thầu sửa chữa nhà D bằng vốn hỗ trợ từ nguồn kinh phí khoán của ngành.

- Tên Bên mời thầu: Trường Hải quan Việt Nam.

- Tên gói thầu: Sửa chữa nhà D.

- Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ từ nguồn kinh phí khoán của ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 27 tháng 7 năm 2015 đến ngày 3 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam - 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8giờ30, ngày 3 tháng 8 năm 2015 tại Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam - 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9h00 ngày 3/8/2015 tại Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam - 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Bên mời thầu - Trường Hải quan Việt Nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)