Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu đào tạo ITIL Foundation

Trường Nghiệp vụ Kho bạc sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Đào tạo ITIL Foundation".

1. Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc.

2. Tên gói thầu: “Đào tạo ITIL Foundation”.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h00’ ngày 24/7/2014 đến trước 9h00’ ngày 13/8/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: P1301, Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6276.4300 (88311-88141) Fax: 04.6276.4388

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu với giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: P1301 - tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 13/8/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30’ (giờ Việt Nam) ngày 13/8/2014, tại phòng họp tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)