Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 (88219), Fax: 04 6276 4364.

- E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 98/QĐ-CNTT ngày 20/7/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng.

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

“Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án nâng cao năng lực Hạ tầng truyền thông Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện”

91.000.000

Quỹ phát triển hoạt động ngành

Chỉ định thầu

Tháng 7/2016

 

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)