Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

  - Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

  - Điện thoại: 04 6276 4300 (88426); Fax: 04 6276 4364.

  - E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 100/QĐ-CNTT ngày 22/7/2016 của Cục trưởng Cục CNTT - KBNN.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng.

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN

112.800.000

Quỹ Phát triển hoạt động ngành

Chỉ định thầu (chỉ định thầu rút gọn)

Tháng 7/2016

 

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)