Tư vấn giám sát thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên mời thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại liên hệ: 0230.3836.379.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08h00 ngày 21/10/2015 đến trước 09h00 ngày 12/11/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

+ Địa chỉ: Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

+ Điện thoại: 0230.3836.379.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/0230.3825.632.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 12/11/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 12/11/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Cục Hải quan Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)