Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị

(eFinance Online) - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Amax mời thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị.
 
 
 
 
 

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Amax.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thị xã Long Khánh , tỉnh Đồng Nai.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (trích nguồn thu để lại cho Tổng cục Thuế), vốn theo cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Tổng cục Thuế giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ đầu tư.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00”, ngày 07 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2016.

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. SĐT: 0613.847.179.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2016 tại địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

(eFinance)