Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ mời thầu gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên công trình: Trụ sở Chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2014 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 12 năm 2014, tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ: Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)