Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 29 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 7.1, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM; ĐT: 08.37702288; Fax: 08.37437743.

- Hạn cuối tiếp nhận HSDT: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Xây dựng cơ bản - phòng 7.2, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

(eFinance)