Tư vấn lập dự án Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính theo mô hình tập trung

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Tư vấn lập dự án Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính theo mô hình tập trung".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Tư vấn lập dự án Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài chính theo mô hình tập trung.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/4/2013 đến trước 9 giờ ngày 10/5/2013.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 10/5/2013.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 10/5/2013 tại Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)