Tư vấn lập dự án xây dựng CSDL kinh tế vĩ mô phục vụ trong ngành Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Tư vấn lập dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô phục vụ trong ngành Tài chính".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Tư vấn lập dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô phục vụ trong ngành tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 17/9/2014 đến trước 09 giờ ngày 08/10/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 08/10/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 08/10/2014 tại Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)