Tư vấn thí nghiệm sức chịu tải của cọc, thí nghiệm siêu âm

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu "Tư vấn thí nghiệm sức chịu tải của cọc, thí nghiệm siêu âm".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Tư vấn thí nghiệm sức chịu tải của cọc, thí nghiệm siêu âm, khoan mũi, thí nghiệm KODEN, quan trắc chuyển vị tường vây.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 06/8/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/8/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 7.1 - tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.HCM; ĐT: 08.37702288.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 26/8/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 26/8/2015.

(eFinance)