UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mời thầu xây dựng

UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu số 2 thi công xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tư Nghĩa theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện.

Ban Quản lý các dự án Ðầu tư và Xây dựng huyện Tư Nghĩa, đại diện UBND huyện Tư Nghĩa mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban Quản lý các dự án Ðầu tư và Xây dựng huyện Tư Nghĩa.

Ðịa chỉ: Tổ dân phố II, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; ÐT: 055.845965, và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đồng tại Ban Quản lý các dự án Ðầu tư và Xây dựng huyện Tư Nghĩa.

Bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 7/7 đến trước 8 giờ ngày 23/7/2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 110.000.000 đồng (một trăm mười triệu), bằng tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng và phải gửi đến Ban Quản lý các dự án Ðầu tư và Xây dựng huyện Tư Nghĩa chậm nhất vào trước 8 giờ ngày 23/7/2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/7/2008 tại Hội trường UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

(THTC)