Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu mua sắm tổng đài điện thoại

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm tổng đài điện thoại".

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua sắm tổng đài điện thoại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên dự án: Mua sắm tổng đài điện thoại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2014 từ nguồn thu sự nghiệp của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 28 tháng 8 năm 2014 đến ngày 08 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội; điện thoại 04-39347874, Fax 04-39264869.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 08 tháng 9 năm 2014 tại Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)