Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch gói thầu "Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh".

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710.3824869 - Fax: 0710.3824497.

2. Tên dự án: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ định đơn vị vận chuyển: Quyết định số 32/QĐ-CDTTNB ngày 02/3/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang học kỳ II năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn đơn vị vận chuyển

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015-2016 theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

28.387.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

rút

gọn

Ngay sau khi Quyết định phê duyệt Kế hoạch chỉ định đơn vị vận chuyển số 32/QĐ-CDTTNB ngày 02/3/2016 có hiệu lực.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2016

5. Tổng mức đầu tư: 28.387.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

(eFinance)