Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu "Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát kế hoạch năm 2016".

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397, Fax: 0373.943.225.

Mã số thuế: 0100787888011.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Website Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau (kể từ ngày 20/11/2015):

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo hỗ trợ trồng rừng cho huyện Mường Lát kế hoạch năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu:

Số lượng gạo cần vận chuyển: 3.000 tấn.

Địa điểm nhận gạo: Các kho của Chi cục DTNN Triệu Sơn trực thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Địa điểm giao gạo: Trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Vận chuyển theo các đợt và đến khi giao xong gạo hỗ trợ theo kế hoạch tiếp nhận năm 2016 của huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 26/11/2015 đến trước 09h00 ngày 07/12/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9 Bảo đảm dự thầu: 29.895.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Bảo đảm bằng một trong các hình thức sau: Chuyển khoản, bảo lãnh Ngân hàng.    

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 07/12/2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 07/12/2015 tại Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)