Văn phòng Tổng cục Thuế mời thầu Mua sắm máy scan

Văn phòng Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua sắm máy scan cho Văn phòng Tổng cục Thuế” sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Văn phòng Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc (trụ sở thuê 18 Tam Trinh) - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04.39722938; Fax : 04.39728345.

Thông tin về gói thầu:

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h00 ngày 31/12/2015 đến trước 9h00 ngày 06/01/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tổng cục Thuế - Trụ sở thuê 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại: 04.39722938; Fax : 04.39728345.

- Địa điểm nhận HSĐX: Văn phòng Tổng cục Thuế - Trụ sở thuê 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại: 04.39722938; Fax : 04.39728345.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9h00 ngày 06/01/2016.

(eFinance)