Xây dựng công trình chuồng chó nghiệp vụ Hải quan Lóng Sập

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên mời thầu "Dự án đầu tư xây dựng công trình Chuồng chó nghiệp vụ Hải quan Lóng Sập".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục (Dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Chuồng chó nghiệp vụ Hải quan Lóng Sập.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh [Trong nước].

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 07 giờ 30 ngày 29/09/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (Văn phòng); Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/ 0230.3825.632.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09h30 phút ngày 06/10/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Cục Hải quan tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)