Xây dựng Đội Thuế xã Phú Lập thuộc Chi cục Thuế huyện Tân Phú

(eFinance Online) - Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Kiến Giang thông báo kế hoạch gói thầu Xây dựng Đội Thuế xã Phú Lập thuộc Chi cục Thuế huyện Tân Phú.

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Kiến Giang.

- Địa chỉ: C32, KP1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.952.728.

2. Tên công trình: Xây dựng Đội Thuế xã Phú Lập thuộc Chi cục Thuế huyện Tân Phú.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Số 95/QĐ-CT ngày 26/5/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Đội Thuế xã Phú Lập thuộc Chi cục Thuế huyện Tân Phú.

5. Tổng mức đầu tư: 800.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Xây lắp (Bao gồm các hạng mục tháo dỡ hiện trạng; Nhà làm việc)

549.752.373 đồng

Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB ngành Thuế

Chỉ định thầu thông thường

01 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 2: Thiết bị (Bao gồm hạng mục Mạng Lan, điện thoại, nội thất, PCCC và thiết bị khác)

153.197.000 đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

20 ngày

3

Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu số 1

2.000.000

đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu

4

Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra HSYC và KQ LCNT gói thầu số 1

2.000.000

đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

05 ngày/1 lần thẩm định

5

Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá thiết bị

2.000.000

đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

05 ngày

6

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

18.473.510 đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

60 ngày (phụ thuộc tiến độ thi công xây lắp)

7

Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình

1.154.480

đồng

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

Từ khi khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng

(eFinance)