Xây dựng phần mềm điện tử hóa quy trình sản xuất Báo Hải quan

Báo Hải quan mời thầu "Xây dựng phần mềm điện tử hóa quy trình sản xuất Báo Hải quan giấy, tích hợp với Báo Hải quan điện tử".

- Tên Bên mời thầu: Báo Hải quan.

- Tên gói thầu: “Xây dựng phần mềm điện tử hóa quy trình sản xuất Báo Hải quan giấy, tích hợp với Báo Hải quan điện tử”.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 10/10/2015 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 21/10/2015 tại Báo Hải quan, địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - TP Hà Nội (từ 8h00 đến 17h00).

- Địa điểm bán HSMT: Báo Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội. ĐT 04.39440833 (8014 - 8017). Fax: 04.39440674.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ tiếp nhận HSDT: Báo Hải quan, địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng Việt Nam). Hình thức đảm bảo: Bảo lãnh Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 21/10/2015 tại Báo Hải quan, địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

Báo Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)