Xây dựng phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu này trong tháng 11/2008.

Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu.

- Bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 20/10/2008 đến 09 giờ ngày 19/11/2008 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000VND (bằng chữ: một triệu đồng)

- Nhận hồ sơ dự thầu: từ 8 giờ đến trước 9 giờ ngày 19/11/2008.

- Đóng thầu: 9 giờ ngày 19/11/2008.

- Mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 19/11/2008.

- Địa điểm mở thầu: Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 12 triệu VND (bằng chữ: Mười hai triệu đồng).  

(CT)