Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông báo kế hoạch gói thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

- Địa chỉ: 01 An Dương Vương, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 07806 251 888/07806 251 889.

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): số 1126/QĐ-CT ngày 10/8/2016 của ông Phạm Khắc Ghi, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 28.955.289.635 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Giá gói thầu

Hình thức lựa chon nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Xây lắp Trụ sở chính; Nhà công vụ; Nhà xe 02 bánh; Nhà xe 04 bánh; Mương thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Hồ nước và cấp nước; Hàng rào và nhà bảo vệ; San lắp mặt bằng; Cột cờ; Nhà đặt máy phát điện dự phòng

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (trích nguồn thu để lại cho Tổng cục Thuế).

+ Nguồn vốn theo cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Tổng cục Thuế giai đoạn 2016 – 2020 hỗ trợ đầu tư.

15.834.236.116 đ

Đấu thầu rộng rải (trong nước)

Một túi hồ sơ

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Quý III/2016

- Khởi công ngay sau khi được phê duyệt kết quả đấu thầu

- Hoàn thành 550 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ)

02

Hệ thống cấp nước PCCC và chống sét trực tiếp

nt

675.991.776 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

03

Cung cấp và lắp đặt Máy lạnh

nt

1.042.139.063 đ

Đấu thầu rộng rải

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

04

Hệ thống mạng máy tính và mạng điện thoại

nt

Tạm tính

350.000.000 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

05

Chống mối mọt

nt

Tạm tính

180.000.000đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

06

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 100KVA

nt

Theo thẩm định giá

579.700.000 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

07

Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 100KVA

nt

Tạm tính

600.000.000 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Phù hợp với thời gian xây lắp

08

Khảo sát địa chất

nt

128.179.000 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

09

Rà phá bom mìn

nt

50.985.135 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

10

Tư vấn lập dự án đầu tư

nt

106.551.947 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

11

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

nt

491.776.904 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

12

Thẩm tra thiết kế-bản vẽ thi công và dự toán

nt

63.808.042 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

13

Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

nt

53.298.776

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Quí III/2016

14

Tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng

nt

413.774.925 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Khi bắt đầu thi công

15

Thử tải tỉnh cọc BTCT

nt

Tạm tính

90.000.000đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Khi ép cọc hoàn thành

16

Khảo sát địa hình

nt

29.069.000 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Đã thực hiện

17

Bảo hiểm công trình

nt

36.284.207 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Khi bắt đầu khởi công

18

Kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành

nt

228.676.126 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Khi công trình hoàn thành

19

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

nt

140.020.808 đ

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Trọn gói

Khi công trình hoàn thành

TỔNG GIÁ CÁC GÓI THẦU

21.094.491.825 đồng

(eFinance)