Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế Yên Định, Thanh Hóa

(eFinance Online) - Cục thuế Thanh Hoá thông báo kế hoạch gói thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế Yên Định, Thanh Hóa.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục thuế Thanh Hoá.

  Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

  Điện thoại: 0376.661.061.

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế Yên Định, Thanh Hóa.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 2777/QĐ-CT ngày 09/8/2016 do ông Lê Ngọc Sơn Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa ký.

4. Tên chủ đầu tư: Cục thuế Thanh Hoá.

5. Tổng mức đầu tư: 28.741.434.000 đồng (Hai tám tỷ, bảy trăm bốn mốt triệu, bốn trăm ba bốn ngàn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi phí xd, tb, tư vấn

Chi phí dự phòng

Cộng

1

Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, gồm: Xây lắp, hệ thống điện, cấp thoát nước nhà làm việc, nhà công vụ, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà trạm điện, trạm bơm, bể nước, bể tự hoại, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước tổng thể, san nền, kè đá, cổng, tường rào, sân, đường, bồn hoa.

14.012.179.139

700.608.957

14.712.788.000

Nguồn vốn NSNN

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

360 ngày

2

Phòng chống mối

276.029.325

27.602.933

303.632.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 11/2016

Hợp đồng trọn gói

240 ngày

3

Cung cấp lắp đặt mạng điện thoại, máy tính, camera quan sát

499.293.571

49.929.357

549.223.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2017

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

4

Cung cấp lắp đặt HT điều hòa không khí

833.971.330

83.397.133

917.368.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2017

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

5

Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC

588.201.859

58.820.186

647.022.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2017

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

6

Cung cấp lắp đặt máy bơm nước

70.924.700

7.092.470

78.017.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2017

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

7

Cung cấp lắp đặt thiết bị trạm biến áp

825.000.000

82.500.000

907.500.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 4/2017

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

8

Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng

396.000.000

39.600.000

435.600.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6/2017

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

9

Cung cấp lắp đặt hệ thống che nắng

275.000.000

27.500.000

302.500.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2017

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

10

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường

88.000.000

8.800.000

96.800.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 8/2017

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

11

Tư vấn lựa chọn nhà thầu

34.697.942

3.469.794

38.168.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 8/2016

Hợp đồng trọn gói

Phù hợp với tiến độ thi công từng gói thầu

12

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

375.951.057

37.595.106

413.546.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

390 ngày

13

Bảo hiểm công trình

52.046.915

5.204.691

57.252.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

Phù hợp với tiến độ thi công dự án

14

Kiểm toán quyết toán

267.673.842

26.767.384

294.441.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 11/2017

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

-

-

0

15

Rà phá bom mìn

100.000.000

10.000.000

110.000.000

nt

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2016

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

TỔNG CỘNG

18.694.969.680

1.168.888.011

19.863.858.000

(eFinance)