Xây lắp nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, san nền, ao cứu hỏa, cổng tường rào

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM mời thầu Gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, san nền, ao cứu hỏa, cổng tường rào.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08083466 - 08083233; Fax: 08083413.

Mã số thuế: 0100787888-018.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, san nền, ao cứu hỏa, cổng tường rào.

- Nội dung chính của gói thầu:

Thi công xây lắp hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tại QĐ số 607/QĐ-TCDT ngày 13/7/2016 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; bao gồm các hạng mục sau:

+ Nhà điều hành;

+ Nhà kho lương thực 1;

+ San nền;

+ Ao cứu hỏa;

+ Cổng tường rào.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Tên dự án: Kho dự trữ Đồng Nai.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 13 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. HCM. Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 08083466 - 08083233; Fax: 08083413.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

+ Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 13 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30’, ngày 13 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)