Nợ hãng game 80 triệu, game thủ nhờ cộng đồng "trả" hộ