Tìm Trạng Nguyên thế hệ @ trên Internet

Hoàn thành 10 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh... trong vòng 15 giây, các "sĩ tử online" có cơ hội ghi tên vào "Bảng vàng Thiên Long". Cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh Trạng Nguyên trên thế giới ảo.

Tìm Trạng Nguyên thế hệ @ trên Internet

Câu hỏi thể hiện dưới hình thức trắc nghiệm, được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, với hơn 600 câu do Ban Tổ chức (Công ty FPT Online và tạp chí Thế Giới Vi Tính) biên soạn. Người tham gia có thể thi bất cứ thời gian nào trong ngày, từ máy tính kết nối Internet, không hạn chế số lần tham gia.

Máy tính đảm nhiệm khâu chấm điểm và công bố kết quả, ngay khi bài thi kết thúc. Ba ngày một lần, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 3 người có điểm số cao nhất để trao giải. Những người này được vinh danh trên "Bảng Vàng Thiên Long", đăng tải tại website chính thức của chương trình http://tl.gate.vn và tạp chí Thế Giới Vi Tính.

Người dự thi không giới hạn trong cộng đồng người chơi game. Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 15/11/2007.

(Theo Vnexpress)