“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp”

Nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gần đây Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản liên quan tới những ưu đãi cho doanh nghiệp, trong đó có những văn bản mới điều chỉnh, bổ sung chính sách thuế - tháo gỡ khó khăn, ách tắc về cơ chế cho doanh nghiệp.

 
“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp”

Tuy nhiên trên thực tế, hiện có quá nhiều văn bản nên doanh nghiệp sẽ khó tránh khỏi vướng mắc trong quá trình thực thi và tiếp cận các chính sách mới, trong khi các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính lại không thể trả lời kịp hàng trăm câu hỏi trùng lặp nội dung đến từng doanh nghiệp.

Để góp phần thông tin nhanh chóng và đến diện rộng các doanh nghiệp trong và ngoài nước về những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng Bộ Tài chính (Phòng Báo chí - Tuyên truyền) và Tạp chí Tài chính điện tử - eFinance (Cục Tin học và Thống kê tài chính Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề:

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế

góp phần tháo gỡ khó khăn đối với  Doanh nghiệp”.

Nội dung chính của buổi giao lưu trực tuyến sẽ tập trung vào các quy định được Bộ Tài chính đã ban hành tại các Thông tư:

- Thông tư 85/2009/TT-BTC (click để xem văn bản) của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số chính sách ưu đãi về thuế nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp.

- Thông tư 62/2009/TT-BTC (click để xem văn bản) ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

- Dự kiến các phương án thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới…

Đã có mặt tại toà soạn tham gia Giao lưu trực tuyến hôm nay có các ông/bà:

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 1

Ngay từ lúc này, bạn đọc có thể trực tiếp đặt câu hỏi tham gia Giao lưu trực tuyến tại đây.

eFinance xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của bạn đọc!

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung cuộc giao lưu:

Xin chương trình cho em hỏi Thuế TNCN bắt đầu có hiệu lực khi nào? - (Do Thi Linh, 29 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Luật thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Trước 01/01/2009, cá nhân có thu nhập cao nộp thuế thu nhập theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với có thu nhập cao. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo Luật thuế TNCN số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003 cá nhân có chuyển quyền sở dụng đất thì nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 2
Đại diện các đơn vị tham gia giao lưu

Tôi xin hỏi hiện nay thời hạn giãn nộp thuế TNCN đã hết (31/05/2009). Vậy Tháng 6 này doanh nghiệp có phải khấu trừ thuế của CBNV luôn hay không? Và các khoản thuế giãn nộp trước ngày 31/05/2009 phải xử lý như thế nào? - (Phương Nhung, 25 tuổi, Nữ, Khánh Hoà)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Bộ Tài chính có Thông tư số 27/2009/TT-BCT hướng dẫn thực hiện việc giãn nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/5/2009. Doanh nghiệp không phải khấu trừ nhưng phải tính sôư thuế của cá nhân để khai với cơ quan thuế được giảm. Từ 01/6/2009 doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC.

Về số thuế TNCN đã được giãn trong 5 tháng đầu năm 2009, Chính phủ đã trình Quốc hội theo phương án: thực hiện miễn toàn bộ số thuế đã giãn đối với các đối tượng đã được tạm giãn nộp thuế TNCN trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, việc miễn số thuế TNCN đã được giãn hay không do Quốc hội quyết định. Khi Quốc hội có Nghị quyết quy định về vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.


Trường hợp công ty chúng tôi sử dụng lực lượng lao động trực thuộc một đơn vị khác cung cấp thì công ty tôi có phải đăng ký MST và khai thuế cho họ hay không? - (Chí Thanh, 35 tuổi, Nam, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Trường hợp công ty ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động thì công ty đăng ký MST và thực hiện khai thuế theo quy định;

Tuỳ theo qui định cụ thể trong hợp đồng giữa hai bên; Nếu công ty chỉ trả tiền cho đơn vị cung cấp lao động thì công ty không phải kê khai; công ty cung cấp lao động trả tiền cho cá nhân sẽ đăng ký MST và khấu trừ thuế theo qui định.

 
“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 3
Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế đang trả lời bạn đọc
 

Nếu công ty ký hợp đồng bán thời gian tổng cộng 3 tháng trong một năm với nhân viên, có nghĩa người nhân viên này chỉ làm có 2 ngày/tuần, thì họ có được tính thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần và được giảm trừ gia cảnh hay không? - (Nguyễn Việt Hoàng, 35 tuổi, Nam, Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Hợp đồng bán thời gian nhân viên chỉ làm 2 ngày/ tuần thì không thoả mãn điều kiện hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động vì thế thu nhập cá nhân phải khấu trừ theo tỷ lệ 10%.


“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 4

Trường hợp nhân viên thời vụ chỉ làm 1 hoặc 2 ngày thì công ty tôi có trừ 10% thu nhập của họ? - (Nguyễn Việt Hoàng, 35 tuổi, Nam, Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn trường hợp công ty thuê lao động thời vụ trên 3 tháng  đến dưới 12 tháng và có ký hợp đồng lao động thì thực hiện tạm khấu trừ theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Trường hợp nhận viên thời vụ chỉ làm 1 hoặc 2 ngày thì công ty phải thực hiện khấu trừ 10% theo từng lần chi trả thu nhập.


Cho tôi được hỏi: Công ty tôi cử nhân viên đi công tác/ đào tạo nước ngoài thì có phụ cấp hàng ngày 50$/ngày (như: ăn sáng 10$, ăn trưa 10$, ăn tối 10$ và phụ cấp sinh hoạt 20$). Vậy số tiền này tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Nếu Công ty nơi tôi được đào tạo ở nước ngoài, trả khoản phụ cấp này (50$/ngày) cho tôi thì tôi có phải chịu thuế TNCN ở VN không? Xin cảm ơn. - (OanhNguyen, 30 tuổi, Nữ, TP. HCM)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Tiền ăn ở, tiêu vặt của nhân viên được cử đi học, đào tạo ở nước ngoài theo mức qui định chung áp dụng với CCNN do DN trả được tính là chi phí cho nhân viên đi học không phải khai nộp thuế TNCN vì đây không phải là thu nhập.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 5
Ông Vũ Văn Trường, Vụ trường Vụ chính sách Thuế

 

Ở công ty gia đình tôi, hàng tháng chúng tôi kê khai thuế đầy đủ, nhưng cán bộ thuế yêu cầu trong Bảng kê khai hàng hoá dịch vụ mua vào phải ghi chú rõ Lệnh chuyển tiền, ngày thanh toán qua ngân hàng hoặc ghi rõ thời hạn thanh toán theo Hợp đồng nào đối với các HĐ có giá trị trên 20 triệu đồng, chúng tôi hiểu rõ quy định chỉ được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào có giá trị trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng, nhưng có một số hàng hoá đến nay chúng tôi vẫn chưa thanh toán hết được, nhưng chúng tôi đảm bảo mọi thanh toán đều được thực hiện qua NH thì có được kê khai thuế GTGT trước không, và có cần thiết phải ghi chú rõ như yêu cầu của cán bộ thuế không? - (Nguyễn Thanh, 32 tuổi, Nam, Hải Phòng)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Theo qui định Tại tiết b, khoản 1.3, Mục III, Phần B Thông tư 129/2009/TT-BTC có quy định:

Theo qui định thì hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 6

Cơ quan thuế làm ơn cho tôi hỏi vấn đề về thuế thu nhập cá nhân như sau: Vợ chồng tôi có 1 ngôi nhà duy nhất tại Việt Nam. Vừa qua, vợ chồng tôi bán ngôi nhà ấy đi và về ở chung với mẹ già tại nhà riêng của bà. Trong tương lai ngôi nhà ấy sẽ để làm nơi thờ cúng (nhà thờ) chứ bà không có ý định sẽ cho vợ chồng tôi thừa kế căn nhà ấy. Bây gìơ tôi lên phòng đăng ký đất và nhà quận Hoàng Mai làm thủ tục sang tên cho người mua thì cơ quan này yêu cầu tôi phải kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân 2%. Tôi có nói rằng căn cứ theo luật thuế thu nhập cá nhân thì chúng tôi thuộc diện được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân và tôi có lập một giấy cam kết viết tay trình bày rõ hoàn cảnh của mình là hiện tại vợ chồng tôi chỉ có căn nhà duy nhất trên và đã đem bán, nay cả hai vợ chồng và con cái đang về ở nhờ tại nhà mẹ đẻ, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo và nộp kèm với bộ hồ sơ xin sang tên cho chị cán bộ tiếp nhận hồ sơ của phòng đăng ký đất và nhà quân Hoàng Mai. Tuy nhiên ngày 10/6 vừa qua, chị này có điện thoại cho tôi và nói rằng hồ sơ của tôi chưa đủ điều kiện để tính thuế. Lý do là vợ chồng tôi chưa hoàn thành thủ tục chứng minh được ngôi nhà trên là ngôi nhà duy nhất vợ chồng tôi có ở Việt Nam. Tôi thiết nghĩ, ngôi nhà tôi có là duy nhất hay không duy nhất thì chỉ có vợ chồng tôi biết vì thế tôi đã viêt giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Song chi ấy bảo là cơ quan thuế không chấp nhận thế, chỉ viết cam kết thế là chưa đủ, cần phải có các bằng chứng khác xác thực hơn, thậm chí phải có cơ quan chính quyền ký xác nhận vào mới được. Tôi hỏi thế có mẫu đơn xin xác nhận gì không thì chị ấy trả lời không có. Vậy tôi phải làm gì trong trường hợp này? Cơ quan thuế làm ơn trả lời và hướng dẫn tôi các thủ tục tiếp theo. Nếu có thể cơ quan thuế cho tôi xin công văn trả lời để tôi thực hiện. Xin trân trọng cám ơn! - (Đỗ Thị Tuyết, 55 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế: Theo Khoản 2 điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng Bất động sản là nhà ở đất ở duy nhất thì thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 7
Đại diện Vụ chính sách Thuế đang trả lời bạn đọc

Theo Thông tư 84 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế TNCN, cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất tự kê khai điều kiện dược miễn thuế vào tờ khai tính thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai mà không phải làm bản cam kết. Hiện tại, Thông tư 27 đã hết hiệu lực. Vậy khoản thuế TNCN đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ của người lao động và nộp vào NSNN quý I/2009 có được hoàn lại không, nếu giấy đề nghị hoàn trả gửi cơ quan thuế sau ngày Thông tư 27 hết hiệu lực (ngày 1/6/2009 chẳng hạn)? - (Nguyễn Việt Hoàng, 35 tuổi, Nam, Trường Tộ, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế: Theo công văn số 1823 ngày 18/2/2009 của Bộ Tài chính hướng giãn một số điểm thực hiện thông tư 27 đã hướng dẫn rõ: Đối tượng, cá nhân trong thời gian được giãn nộp thuế thì không phải nộp lại số thuế được giãn. Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế chưa nộp Ngân sách, thì đơn vị chi trả làm thủ tục thoái trả. Nếu đã nộp ngân sách nhà nước thì ngân sách sẽ hoàn lại số thuế được giãn để đơn vị chi trả trả lại cho đối tượng được giãn. Không phân biệt thời hạn nộp hồ sơ xin hoàn số thuế đã giãn.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 8
Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đang trả lời bạn đọc

Hiện tại, đơn vị chi trả thu nhập có được trích và giữ lại tiền thuế của người lao động trong mỗi lần chi trả trên 500.000đ không khi mà chưa có văn bản mới nào hướng dẫn việc xử lý tiếp theo sau khi Thông tư 27 đã hết hiệu lực? - (Trần Gia Khánh, 55 tuổi, Nam, Hà Nam)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế: Ngày 12/6/2009, sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế đã có công điện gửi Cục thuế các địa phương tiếp tục cho các đối tượng đã được giãn nộp thuế theo quy định tại Thông tư 27 được giãn nộp thuế trong tháng 6/2009.  

Trường hợp bạn là đối tượng được giãn nộp thuế theo Thông tư 27, bạn sẽ được giãn nộp thuế trong tháng 6 đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trường hợp trước ngày ban hành công điện này, đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế của bạn, bạn sẽ được hoàn trả lại số thuế đã khấu trừ.


Thuế thu nhập cá nhân được giảm trừ gia cảnh cho những đối tượng nào? - (Chu Thị Thu Huyền, 35 tuổi, Nữ, Điện Biên Phủ, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế: Theo Luật Thuế TNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương tiền công được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Giảm trừ gia cảnh gồm 2 phần:

- Cho đối tượng nộp thuế

- Cho những người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng (người phụ thuộc), bao gồm: Con, vợ chồng, bố mẹ và những người phải nuôi dưỡng khác.

Tại Thông tư số 84 hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể các đối tượng được tính là người phụ thuộc (Bạn có thể xem chi tiết tại Thông tư 84 ngày 30/9/2008).

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 9
Toàn cảnh cuộc giao lưu tại tòa soạn eFinance

Kính chào quí vị, cho tôi được hỏi: Tôi được người anh vợ cho một thửa đất để làm nhà, đã lập thủ tục chuyển quyền sở hữu và được Uỷ ban nhân dân phường ký xác nhận ngày 20/4/2009. Nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Thanh Khê) ngay trong tháng 4/2009 nhưng đến nay chưa được giải quyết. Vậy tôi có được xem xét để giãn nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Vì trường hợp thuế TNCN tôi phải nộp phát sinh trong thời điểm được giãn nộp thuế theo chính sách chế độ quy định nhưng do thời hạn giãn thuế đã hết. - (Nguyễn Phận, 45 tuổi, Nam, Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế: Theo Quy định tại Thông tư số 27 của Bộ Tài chính về giãn thời hạn nọp thuế TNCN thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không thuộc diện được giãn nộp thuế. Vì vậy trường hợp của bạn nhận chuyển nhượng BĐS từ anh vợ không được giãn nộp thuế theo quy định trên.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 10
Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế

Tôi đã làm quyết toán thuế TNCN năm 2008, nhưng đến thời điểm quyết toán, Công ty mới chỉ thanh toán lương đến tháng 11/2008, còn lương tháng 12 và lương bổ sung thanh toán vào năm 2009. Do vậy, khi tính lương bình quân tháng, tôi lấy tổng số lương chia cho 11 tháng có đúng không? và lương tháng 12 + lương bổ sung quyết toán trong năm 2009 như thế nào? - (Nguyễn Kim Oanh, 32 tuổi, Nữ, Hải Phòng)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo Quy định của Luật Thuế TNCN, đối với thu nhập từ tiền lương tiền công, thời điểm tính thuế là thời điểm chi trả hoặc nhận thu nhập. Trường hợp đơn vị sử dụng bạn chi trả tiền lương tháng thứ 12 của năm cũ và các khoản thu nhập của năm cũ vào sau ngày 1 1/2009 thì thu nhập này thuộc đối tượng nộp thuế TNCN và bạn sẽ phải bị khấu trừ hoặc quyết toán thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN.


Bố mẹ ruột ngoài độ tuổi lao động và thu nhập bình quân tháng dưới 500.000đ thì ngoài bản sao sổ hộ khẩu, các giấy tờ chứng minh mối quan hệ thì cần hồ sơ gì nữa để chứng minh cho thu nhập dưới 500.000đ? - (Hai Anh, 24 tuổi, Nam, Bình Thuận)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo hướng dẫn tại Thông tư 84, của Bộ Tài chính hướng dãn Luật Thuế TNCN, thì đối với bố mẹ đã ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, bạn sẽ được tính giảm trừ là người phụ thuộc. Ngoài bản sao hộ khẩu hoặc một trong các giấy tờ khác chứng minh quan hệ mẹ con, bạn không phải yêu cầu bất cứ một cơ quan nào xác nhận thu nhập của bố mẹ bạn là dưới 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, lưu ý với bạn là mặc dù là tự khai và chịu trách nhiệm về mức thu nhập của bố mẹ bạn, nếu bạn khai không đúng, cơ quan thuế khi kiểm tra mà phát hiện, bạn sẽ bị xử lý về hành vi trốn thuế.


Tôi đang làm chính tại một công ty. Ngoài ra tôi có ký HĐLĐ với một công ty khác (công ty B). Vậy thuế TNCN của tôi ở công ty B sẽ bị trích 10%/tháng hay tính theo biểu luỹ tiến. - (Duong Anh Tien, 25 tuổi, Nam, Nam)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Khi đang làm việc chính tại công ty (A) thì việc kê khai nộp thuế tại công ty chính có thêm hợp đồng với các công ty khác chỉ mang tính chất vụ việc, do đó, thu nhập do công ty B trả bị khấu trừ 10%. Cuối năm cá nhân phải cộng hết tất cả các khoản thu nhập để quyết toán.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 11
Đại diện Vụ Chính sách Thuế tại buổi giao lưu

Công ty tôi ký hợp đồng khoán nhân công với một cơ sở có đăng ký kinh doanh (chủ cơ sở). Vậy khi thanh toán tiền khoán nhân công theo hợp đồng thì có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không, vì một hợp đồng có nhiều người cùng thi công?. - (Hoàng Cường, 33 tuổi, Nam, Hải Phòng)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Trường hợp công ty ký hợp đồng với một cơ sở có đăng ký kinh doanh, khi cơ sở kinh doanh thanh toán tiền khoán cho cá nhân thì cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế theo quy định.


Xin hỏi trong thời gian giãn thuế TNCN, trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian này thì khi tính trợ cấp thôi việc, Công ty có nên tạm giữ lại thuế TNCN của nhân viên để khi có quyết định cụ thể quyết toán không? - (Nguyễn Văn Tư, 34 tuổi, Nam, Hà Nội)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian giãn thuế TNCN thì khi tính trợ cấp thôi việc công ty không được tạm giữ lại thuế TNCN của nhân viên, mặt khác, khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thuộc diện được miễn thuế TNCN.


Cho tôi được hỏi: Công ty tôi là công ty vốn 100% của Nhật Bản, giám đốc là người Nhật Bản. Hiện nay Công ty tôi gặp một số khó khăn nên giám đốc công ty tôi sẽ phải về nước làm việc từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2009 theo yêu cầu của tập đoàn. Ông/Bà có thể cho tôi biết về việc được hưởng miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009 và việc đóng thuế TNCN 6 tháng cuối năm 2009 đối với 2 trường hợp sau: Thứ nhất - Giám Đốc tôi sẽ về Nhật từ 30 tháng 6 năm 2009 và từ tháng 7 trở đi thì một tháng ông làm việc ở Việt Nam một tuần. Trường hợp thứ 2: Giám đốc tôi sẽ về Nhật từ 30/6/2009 cho đến hết 31/12/2009 mới quay trở lại Việt Nam. Xin lưu ý: Cả 2 trường hợp trên giám đốc công ty tôi đều được bên Nhật trả lương. Xin chân thành cảm ơn câu trả lời từ ÔNG/BÀ - (Nguyễn Thị Hương, 29 tuổi, Nữ, Hà Nam)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo Thông tư số 27 và Công văn số 1823 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giãn thời hạn nộp thuế TNCN thì cá nhân là người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công rời Việt Nam từ ngày 30/6/2009 trở về trước (1/1/2009) sẽ thuộc đối tượng không được giãn nộp thuế TNCN. Theo hướng dẫn này, trường hơp giám đốc cơ quan chị là người Nhật Bản làm việc ở Việt Nam từ đầu năm nhưng về nước từ ngày 30/6/2009 cho đến hết 31/12/2009 mới trở lại Việt Nam thì ông giám đốc không thuộc đối tượng được giãn nộp thuế.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 12
Toàn cảnh cuộc giao lưu

Cho em hỏi trường hợp công ty có vốn 100% nước ngoài có Tổng giám đốc là người nước ngoài, có thu nhập 2 nơi là Việt Nam và nước ngoài. Vậy cho em hỏi phần lương mà ở Việt Nam thì công ty đã tính theo biểu lũy tiến từng phần. Vậy phần lương ở nước ngoài thì ông giám đốc đó kê khai như thế nào và kê khai ở đâu? 2. Trường hợp thứ 2 là công ty có trả cho ông một khoản lương nét ví dụ là 1.000 $. và khoản tiền thuê nhà ở Việt Nam. Nếu tính theo mẫu 01.PL-TNCN trong Thông tư 84 thì không đúng khoản thu nhập sau thuế. Vì vậy công ty em phải tự đưa ra một mức nào đó trừ tiền thuê nhà tiền thuế TNCN mới ra được khoản lương nét mà ông giám đốc đó lĩnh. Vì vậy em rất mong được ban hành mẫu quy đổi được chính xác cụ thể hơn. 3. Nếu công ty trả cho ông ấy khoản lương nét, phần thuế TNCN được giảm miễn thì ông giám đốc được lĩnh hay công ty được lĩnh? - (Nguyễn Thị Hường, 32 tuổi, Nữ, Khánh Hoà)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo Luật thuế TNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công tiền lương sẽ phải kê khai thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam để tính thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN. Đối với thu nhập nhận từ nước ngoài, khi tính thuế TNCN sẽ được trừ phần thuế đã nộp ở nước ngoài. Hàng tháng, đơn vị chi trả thu nhập tại Việt Nam sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với phần chi trả tại Việt Nam. Hết năm cá nhân có thu nhập ở nước ngoài sẽ phải kê khai tổng thu nhập đã nhận tại Việt Nam và nhận ở nước ngoài để quyết toán chung.


Thuế TNCN 6 tháng cuối năm như thế nào, em đọc sách mà vẫn chưa hiểu rõ? - (Lê Thanh Phương, 27 tuổi, Nữ, Thái Nguyên.)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Thẩm quyền miễn giảm thuế TNCN thuộc về Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII (đang họp), Chính phủ đã xây dựng phương án miễn giảm thuế TNCN cả năm 2009 trình Quốc hội xem xét quyết định. Trong khi chưa có Nghị quyết của Quốc hội cụ thể về vấn đề này, nên tôi chă có cơ sở để trả lời rõ cho bạn được.

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 13
Ông Nguyễn Huy Trường, Trường Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế

Ngày 31/5/2008 UBTV Quốc hội đã có Báo cáo số 131 gửi các đại biểu Quốc hội trong đó có đoạn giải trình Luật Thuế TNDN thông qua sẽ bỏ quy định khống chế tiền trang phục từ năm 2009. Quốc hội đã nghe giải trính này thông qua luật thuế TNDN ngày 3/6/2008. Trong luật thuế TNDN và Nghị định 124/2008/NĐ-CP cũng không nhắc đến việc khống chế chi phí trang phục. Vậy Thông tư 130/2008/TT-BTC lại khống chế chi phí trang phục. Vậy Bộ Tài chính thì được quyền không chấp hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hay sao? Ngoài ra Nghị định 124/2008 cũng chỉ quy định khống chế tiền lương chủ DNTN, còn Thông tư 130/2008/TT-BTC lại không chế cả tiền lương chủ Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân. Tại sao Thông tư cứ làm trái Nghị định và gây nhiều bức xúc cho DN? - (Trần Xoa, 51 tuổi, Nam, Vĩnh Long)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định nguyên tắc các khoản chi được trừ là: (1) khoản chi thực tế phát sinh có liên quan tới họat động sản xuất kinh doanh của DN; (2) khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ và quy định cụ thể các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tính thuế TNDN, đồng thời, Nghị định 124 giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ, việc Thông tư 130/2008/TT-BTC quy định khống chế chi phí trang phục được trừ nhằm đảm bảo công bằng giữa các loại hình DN; việc không cho trừ vào chi phí hợp lý đối với tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên khi xác định thu nhập chịu thuế là đúng với thẩm quyền được giao và không trái với Luật thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP.

 

Thuế TNDN áp dụng từ ngày 1/1/2009 không còn bất cứ ưu đãi đầu tư nào vào các vào các khu công nghiệp,các vùng nếu không là địa bàn đặc biệt khó khăn. Các nhà đầu tư FDI hỏi rất nhiều về chuyện này vì Thái Lan và các quốc gia lân cận liên tiếp ưu đãi thuế để thu hút đầu tư. Vậy Luật thuế TNDN đang trình sửa đổi có sửa điều này không? Vì sao? - (Phan Minh Quoc, 34 tuổi, Nam, Trà Vinh)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Luật Thuế TNDN áp dụng từ 1/1/2009 được cải cách theo hướng giảm nhẹ mức động viên theo diện rộng (từ 28% xuống 25%), giữ nguyên ưu đãi theo địa bàn, thu hẹp ưu đãi theo lĩnh vực ngành nghề (chỉ dành ưu đãi cho một số lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như công nghệ cao, nghiên cứu khoa học phát triển và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng, sản xuất phần mềm, DN họat động trong lĩnh vực xã hội hóa như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường) nhằm nâng cao hiệu quả trong phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Chính vì vậy, kể từ 1/1/2009, các dự án ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp nếu không thuộc các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn thì không được hưởng ưu đãi. Thực tế, hầu hết các khu công nghiệp đều đang thuộc các địa bàn ưu đãi đầu tư, vì vậy, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi do đầu tư vào địa bàn ưu đãi, nên việc điều chỉnh của Luật Thuế TNDN như nêu trên cơ bản không có ảnh hưởng xấu tới việc thu hút đầu tư, nhất là với FDI.   


Xin quý vị cho biết, đến thời điểm này Bộ Tài chính đã triển khai các giải pháp về thuế nào để hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế? 2. Bộ Tài chính đã có điều tra, đánh giá nào về hiệu quả của những giải pháp mà Bộ đã triển khai trong việc giúp DN vượt qua khó khăn? - (Nguyễn Đạo, 32 tuổi, Nam, Thái Bình)

Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp về thuế để hỗ trợ DN vượt qua khó khăn cụ thể là:

- Về thuế GTGT: Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT cho một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn (24 nhóm hàng hóa dịch vụ như: than đá, hóa chất cơ bản, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, ô tô các loại, linh kiện ô tôt, tàu thuyền, khuôn đúc các loại…); cho phép DN được tạm hoàn 90% số thuế GTGT đầu vào trong trường hợp DN xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thời hạn hoàn thuế được rút ngắn chỉ còn 7 ngày) và hoàn tiếp 10% (thời hạn hoàn thuế được rút ngắn chỉ còn 4 ngày) còn lại khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; giãn thời hạn nộp thuế đến 180 ngày đối với số thuế GTGT phải nộp cho các lô hàng NK là máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần NK để tạo tài sản cố định cho DN.

- Về thuế TNDN, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý 4/2008 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giãn thời hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng đối với số thuế TNDN của năm 2009 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (70% số thuế còn lại sau khi đã giảm 30%), doanh nghiệp họat động trong các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày; doanh nghiệp có thu nhập từ các họat động sản xuất sản phẩm cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói các loại, vôi, sơn); xây dựng lắp đặt; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón; dịch vụ du lịch;

- Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Bãi bỏ mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo, phân bón xuất khẩu, quặng đồng thô và tinh quặng đồng; đồng thời tiếp tục rà soát để điều chỉnh thuế NK đối với một số mặt hàng theo hướng tăng cường bảo hộ trong phạm vi cam kết với WTO đối với một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được, giảm thuế NK đối với vật tư nguyên liệu trong nước cần phải NK để phục vụ sản xuất nhất là đầu vào cho sản xuất nông, lâm nghiệp và nguyên liệu chế biến hàng XK, hạn chế XK tài nguyên khoáng sản thô; điều chỉnh linh họat thuế NK phù hợp với diễn biến tình hình thế giới.

- Về lệ phí trước bạ: Giảm 50 mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ kể từ ngày 1/5/2009 đến 31/12/2009.   

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành thu thập thông tin về tình hình triển khai các giải pháp thuế nêu trên, nhằm phục vụ cho việc tổng kết đánh giá các giải pháp về thuế.


Tôi muốn hỏi về gia hạn nộp thuế GTGT 180 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định khi doanh nghiệp chưa có hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày? - (Hoàng Giang, 22 tuổi, Nam, Hà Nội)

Bà Đỗ Thanh Hân - Chuyên viên Vụ Kiểm tra thu thuế XNK: Ngày 28/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2009/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện quyết định số 58/2009 QĐ - TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư vào tiêu dùng, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, thào gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Để thực hiện thống nhất việc gia hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế… Để tạo tài sản cố định, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo: Việc gia hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày được áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, khoản 4, điều 42 Luật Quản lý thuế. Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện quy định này, nếu chỉ do nguyên nhân chưa có hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày đến ngày đăng ký tờ khai hải quan thì cũng được phép gia hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày.

 
“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 14
Bà Đỗ Thanh Hân, Vụ Kiểm tra thu thuế XNK
 

Các công văn cơ quan thuế trả lời chính sách thuế cho một số công ty, vậy đơn vị chúng tôi có được áp dụng các công văn đó không nếu chúng tôi cũng có những thắc mắc như vậy? - (Lê Ngọc Huyền, 52 tuổi, Nữ, Thái nguyên)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Các công văn do cơ quan thuế trả lời cho một số DN căn cứ theo quy định tại VBPL thuế có hiệu lực tại thời điểm phát sinh hoạt động cũng như tình hình và đặc thù hoạt động của DN đó, vì vậy DN không nên căn cứ vào các nội dung trả lời cho một DN cụ thể để áp dụng đối với DN mình, theo đó, đề nghị DN đối chiếu với tình hình thực tế tại DN và các quy định tại VBPL thuế có hiệu lực tại thời điểm đó để thực hiện.


Cho em hỏi khi nào mới được chuyển đổi hình thức kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sang hình thức kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp? - (Phạm Bình Minh, 40 tuổi, Nữ, Hà Giang)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế: Không có chủ trương chuyển đổi phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp. Luật thuế GTGT quy định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. 2 phương pháp tồn tại đồng thời với các điều kiện dưới đây:

- Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

- Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây: Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.

Theo quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng lại không thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì sẽ bị chuyển sang đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

eFinance:

Do thời lượng của chương trình có hạn, Ban Biên tập eFinance xin phép được tạm dừng tại đây. Tuy nhiên để đáp ứng nhiều câu hỏi của bạn đọc đã gửi về, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật một số câu trả lời cũng trong chuyên mục này vào ngày mai.   

Xin chân thành cảm ơn các đại diện: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính đã dành thời gian tham gia buổi giao lưu và có những câu trả lời cụ thể, chi tiết, dễ hiểu cho bạn đọc của eFinance.  

Đồng thời, cũng xin trân trọng cảm ơn bạn đọc và các doanh nghiệp đã quan tâm tham gia diễn đàn giao lưu trực tuyến! 

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 15

Hơn 200 câu hỏi được gửi về từ ngày 12-15/6/2009

58 câu hỏi nhận mới trong thời gian giao lưu trực tuyến,

Hơn 2.000 độc giả của eFinance trực tiếp theo dõi.

Những con số trên phần nào thể hiện sự quan tâm của độc giả, các doanh nghiệp đối với chủ đề ngày hôm nay.

Quý vị nào còn có câu hỏi liên quan tới chủ đề này có thể liên hệ với Tòa soạn eFinance - Tạp chí Tài chính điện tử, 28 Trần Hưng Đạo, email: efinance@mof.gov.vn

Chúng tôi sẵn sàng chuyển câu hỏi của quý vị tới cơ quan chức năng để trả lời. 

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong những buổi giao lưu trực tuyến tới đây!

Để đáp ứng nhu cầu độc giả giao lưu trực tuyến ngày 15/6, Ban Biên tập xin đăng tiếp một số câu trả lời của các cơ quan chức năng.


Đến ngày 12/06/2009 đã có thông tư nào nói chính thức về việc miễm giãm, thuế thu nhập cá nhân của 5 tháng đầu năm chưa? Nếu đến ngày 20/07/2009 chưa có Thông tư nói về việc miễn giãm thì cá nhân có phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp (tháng 01-06) cho doanh nghiệp để nộp vào ngân sách nhà nước hay không? - (Nguyễn Thị Quỳnh Dao, 30 tuổi, Nữ, Đồng Nai)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Về số thuế TNCN đã được giãn trong 5 tháng đầu năm 2009, Chính phủ đã trình Quốc hội miễn số thuế đã giãn trong 6 tháng đầu năm... Khi Quốc hội có Nghị quyết về vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.

 


Thời gian miễn giảm thuế thu nhập cá nhân là ngày 31/05/2009, vậy từ 1/6/2009, các thu nhập từ tiền lương, cho thuê nhà, chuyển nhượng vốn thì cơ quan chi trả thu nhập có được quyền giữ lại của người có thu nhập hay không? Các khoản phát sinh trước 31/5 có phải đóng bổ sung hay không? - (Phạm Minh Trí , 32 tuổi, Nam, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Thông tư 27/2008/TT-BTC hướng dẫn giãn nộp thuế TNCN từ 01/01/2009 đến 30/6/2009. Từ 01/6/2009, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC. 

Về số thuế TNCN đã được giãn trong 5 tháng đầu năm 2009, Chính phủ đã trình Quốc hội miễn số thuế đã giãn trong 6 tháng đầu năm.,. Khi Quốc hội có Nghị quyết về vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.

 


Theo thông tư 62 ngày 27/03/2009 của BTC thì:"Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế nhưng không vượt quá 15% thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)" - Vậy xin hỏi "thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)" ở đây được hiểu là tổng thu nhập sau khi trừ đi các khoản được giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, các khoản phí bảo hiểm hay là tổng thu nhập trước khi trừ đi các khoản giảm trừ? - (Nguyễn Thị Quỳnh Mai, 35 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: "Thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)" theo hướng dẫn tại Thông tư 62 nghĩa là tổng thu nhập chịu thuế chưa trừ các khoản được giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, các khoản phí bảo hiểm...

 


Trong Thông tư 62 quy định khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam được miễn theo mức ghi trong Hợp đồng. Công ty chúng tôi có ký hợp đồng với người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam từ 3 năm về trước 2006, theo hợp đồng khi về nước hoặc chuyển công tác sang công ty khác của tập đoàn ngoài lãnh thổ Việt Nam thì được hưởng một khoản trợ cấp chuyển vùng tương đương 2 tháng lương. Đến tháng 3 năm 2009 người nước ngoài này về nước và Công ty phải trả cho họ một khoản tiền trợ cấp chuyển vùng. Trong trường hợp này khoản trợ cấp chuyển vùng này có phải chịu thuế thu nhập hay không? (Khi đến Việt Nam họ không được nhận một khoản trợ cấp nào, chỉ khi về mới được nhận). - (Chi Mai, 45 tuổi, Nữ, Đồng Nai)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Nếu hợp đồng lao động có ghi rõ được trợ cấp chuyển vùng 1 lần nhưng ràng buộc chỉ được nhận sau khi đã hết nhiệm kỳ thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

 

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 16
Ông Vũ Văn Trường, Vụ trường Vụ chính sách Thuế

Bình thường thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Công ty chúng tôi dưới 5 triệu đồng, theo quy định thì chúng tôi được kê khai theo quý. Tuy nhiên trong một tháng nào đó của năm, mức thuế thu nhập phải nộp này lớn hơn 5 triệu do được lĩnh tiền thưởng năm. Vậy chúng tôi sẽ phải kê khai các tháng tiếp theo như thế nào, theo quý hay theo năm hay cách nào khác? - (Kim Hoa, 38 tuổi, Nữ, Hòa Bình)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Cơ quan chi trả thu nhập khai thuế TNCN tạm khấu trừ theo tháng, trường hợp số thuế tạm khấu trừ tháng dưới 5 triệu đồng thì khai tạm nộp theo quý. Như vậy, bình thường cơ quan bạn khai tạm nộp thuế theo quý, có tháng số thuế tạm khấu trừ vượt trên 5 triệu đồng thì bạn khai tạm nộp thuế của tháng đó.

 


Kính xin Quí ngành cho tôi biết: Tôi làm việc tại doanh nghiệp có mức lương 5.500.000đ/tháng và phải nuôi đứa con đang học Đại học ở TP.HCM. Như vậy sau khi trừ gia cảnh 1.600.000đ (cho đứa con đang đi học) thì hàng tháng tôi thu nhập <4.000.000đ nên không thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng cuối năm được lãnh tiền thưởng lương tháng 13 (4.000.000đ), tiền chế độ nghỉ phép năm 12 ngày do không nghỉ nên được nhận tiền (4.000.000đ/26ngày*12ngày = 1.846.154đ) và tiền lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 4.000.000đ, tổng cộng là: 9.846.154đ. Như vậy tôi có phải là người phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Và phải nộp lúc nào? Và nộp ra sao? Kính mong quí ngành tư vấn giúp tôi với. - (Nguyễn Văn Sáng, 48 tuổi, Nam, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Hàng tháng nếu thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh của bạn đến mức phải nộp thuế thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ thực hiện tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Nếu thu nhập của bạn sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến ngưỡng phải nộp thuế thì không bị khấu trừ. 

Đến cuối năm, khi thực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ tính tổng thu nhập của bạn trong một năm, nếu tổng thu nhập của bạn trong một năm bình quân từ 5,6 triệu trởi xuống thì bạn không  phải nộp thuế, nếu bình quân 5,6triệu/tháng thì bạn sẽ phải nộp thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

 


Công ty tôi có ký hợp đồng lao động với 1 số người nước ngoài với thời hạn thử việc 6 tháng. Trong thời gian thử việc người lao động không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động nên công ty đã chấm dứt HĐLĐ với trường hợp sau: Đến Việt Nam vào 1/12/2008 chấm dứt HDLĐ vào 19/6/2009. Người lao động sẽ rời VN vào 13/7/2009. Theo thông tư 27/2009 công ty chúng tôi đã không khấu trừ lại phần thuế TNCN của đối tượng này suốt từ tháng 1 đến tháng 5/2009. Khi chấm dứt HĐLĐ chúng tôi có phải truy thu lại khoản thuế được giãn trên? Cục thuế sẽ căn cứ vào giấy tờ gì để chứng minh người lao động thuộc đối tượng cư trú hay không cư trú? - (Thanh Hoa, 35 tuổi, Nữ, TP. Hồ Chí Minh)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Thông tư 27/2009/TT-BTC hướng dẫn trường hợp cá nhân người nước ngoài rời Vn trước 30/6/2009 không thuộc đối tượng được giãn thuế TNCN.

Theo hợp đồng lao động thì các nhân viên nước ngoài này kết thúc hợp đồng lao động ngày 19/6/2009 và chưa xác định được ngày rời VN (việc các nhân viên sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 13/7/2009 mà không có giao kết hợp đồng lao động thì chưa đủ cơ sở để xác định các chuyên gia này có mặt tại Việt Nam đến sau ngày 30/6/2009. Ngày rời Việt Nam phải căn cứ vào ngày họ rời Việt Nam thực tế có xác nhận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh), do vậy, trường hợp này công ty vẫn thực hiện kê khai, khấu trừ thuế và nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC.

 


Quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2008 thì tiền lương hưu có tính vào thu nhập chịu thuế không? - (Công Minh, 65 tuổi, Nam, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 01/01/2007 thì lương hưu được miễn thuế TNCN nên không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

 


Hiện tại, Thông tư 27 đã hết hiệu lực. Vậy khoản thuế TNCN đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ của người lao động và nộp vào NSNN quý I/2009 có được hoàn lại không, nếu giấy đề nghị hoàn trả gửi cơ quan thuế sau ngày Thông tư 27 hết hiệu lực (ngày 1/6/2009 chẳng hạn)? - (Ngọc Hoa, 35 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Ông Vũ Văn Trường, Vụ Chính sách thuế: Theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2009/TT-BTC thì trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ tiền thuế của cá nhân, kể cả đã nộp vào ngân sách nhà nước thì cá nhân sẽ được hoàn trả lại tiền thuế. Trường hợp giấy đề nghị hoàn trả gửi cơ quan thuế sau ngày 31/5/2009 (Thông 27 hết hiệu lực) thì cá nhân vẫn được hoàn trả lại tiền thuế. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan thuế để biết thủ tục.

 

Xin hỏi mặt hàng vỏ bao xi măng có được giảm thuế suất GTGT từ 10% xuống 5% hay không? Hiện Công ty chúng tôi đang rất khó khăn trong việc bán hang vì các công ty mua vỏ bao đang yêu cầu phải xuất hoá đơn với thuế suất là 0% nếu không thì họ sẽ trả lại hang và không mua nữa vì mua các đơn vị khác có thuế suất là 5%. Nếu được giảm hay không, kính đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế áp dụng cùng mức thuế suất của mặt hàng vỏ bao xi măng thống nhất trong cả nước.  - (Ông Bùi Huy Hồng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Theo hướng dẫn tại Thông tư 85/2009/TT-BTC (tiết b, khoản 1, Điều 1) thì giấy các loại (trừ giấy in báo) bao gồm cả bột giấy, sản phẩm bằng giấy các loại, trừ sách quy định tại Điểm 0, khoản 2, Điều 8 của Luật Thuế GTGT và sản phẩm bằng giấy thuộc diện chịu thuế TTĐB thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất GTGT kể từ 1/5/2009 đến hết 31/12/2009. Theo bảng danh mục ban hành kèm theo Thông tư 85 thì (bao bì đựng khác, kể cả túi đựng các bản ghi chép có mã 4819.50.00.00) thuộc Chương 4819 được giảm 50% mức thuế suất. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì vỏ bao xi măng thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất GTGT.

 

Tôi là một người lao động làm công ăn lương ở cả 2 đơn vị: một đơn vị thì tôi được đóng BHXH và mở mã số thuế TNCN, còn đơn vị kia thì không vì tôi làm việc ngoài giờ. Vậy khi lấy tiền lương ở nơi không mở mã số thuế thì tôi có bị khấu trừ mức tiền lương thu nhập trên 500.000đ/ tháng không. Mặc dù có khi lấy cả tiền lương cả hai nơi tôi vẫn chưa đủ mức phải khấu trừ thuế 5,6 triệu đồng vì tôi còn được giảm trừ 1 gia cảnh. Tôi phải làm thủ tục gì để không bị khấu trừ thuế TNCN mà đơn vị cũng không bị ảnh hưởng đến công tác kế toán tài chính? - (Việt Hoàng, 45 tuổi, Nam, Hà Nội)

Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Ở đơn vị bạn được đóng BHXH và mở mã số thuế TNCN thì có nghĩa là bạn đã ký hợp đồng lao động rồi. Còn nơi bạn làm thêm ngoài giờ thì bạn sẽ bị khấu trừ 10% thu nhập từng lần và được nơi trả thu nhập cấp chứng từ thu nhập cá nhân. Hết năm bạn khai quyết toán thuế.

 

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 17
Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính

Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ chuyên đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp xe, người lao động tự lái đi làm việc và về nhà, không được tài xế lái xe đưa đón thì không tính vào thu nhập chịu thuế phải không? - (Mai Tuấn Anh, 36 tuổi, Nam, Thụy Khuê, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo hướng dẫn tại Thông tư 62 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 84 đã hướng dẫn rõ: Đối với các lợi ích khác mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động thì chỉ những khoản xác định cụ thể cá nhân thụ hưởng thì mới tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân thụ hưởng.

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp xe, người lao động tự lái đi làm hoặc về nhà thì khoản lợi ích này vẫn tính vào thu nhập của người được doanh nghiệp cung cấp xe.

 


Ngày 12/6/2009, Tổng cục Thuế đã có công điện gửi Cục thuế các địa phơng tiếp tục cho các đối tượng đã được giãn nộp thuế theo quy định tại Thông tư 27 được giãn nộp thuế trong tháng 6/2009. Tôi có thể lấy văn bản này ở đâu để có căn cứ thực hiện. - (Hoàng Hương Giang, 28 tuổi, Nam, Ninh Bình)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Bạn có thể lấy công điện của Tổng cục Thuế về tiếp tục giãn nộp thuế trong tháng 6/2009 tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị bạn hoặc tra trên website của Tổng cục Thuế để tự in ra.

 


Việc giãn nộp thuế TNCN đến cuối tháng 6/2009 thì doanh nghiệp có phải tính thuế nộp báo cáo lên Cục thuế và thu của CBCNV không? - (Lê Thu Hà, 25 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời hạn giãn nộp thuế TNCN, các đối tượng nộp thuế được giãn nộp thuế sẽ chưa phải nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp đã khấu trừ thì phải trả lại số thuế đã khấu trừ cho người có thu nhập.

Doanh nghiệp có các đối tượng được giãn nộp thuế, tuy không phải nộp số thuế được giãn vào Ngân sách nhà nước nhưng vẫn phải kê khai vào tờ khia theo mẫu quy định để nộp cho cơ quan thuế biết số thuế đã giãn. Việc này vừa phục vụ công tác thống kê của cơ quan thuế, vừa đảm bảo nếu Quốc hội không miễn giảm thuế cho đối tượng được giãn, cơ quan thuế còn biết được số thuế cần phải thu hồi là bao nhiêu và ở đơn vị nào.

 


Công ty tôi chưa đăng ký được mã số thuế cho CBCNV, như vậy có được tính giảm trừ gia cảnh không? - (Nguyễn Minh Hiếu, 27 tuổi, Nam, TP. Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công phải có MST.

Tuy nhiên, năm 2009 năm đầu triển khai Luật thuế TNCN, do số lượng người cần cấp MST rất lớn, vì vậy để cấp hết MST cho đối tượng nộp thuế cần phải triển khia liên tục trong suốt cả năm 2009. Có thể một số trường hợp đã đến mức phải nộp thuế nhưng chưa có MST, trường hợp này trước mắt vẫn được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Nhưng bạn sớm phải hoàn tất việc đăng ký thuế để có MST theo luật định.

 


Trong năm, nhân viên có đóng góp một khoản tiền tương đương 2 đến 4 ngày lương thực lãnh nộp vào quỹ từ thiện, hỗ trợ những hoạt động xã hội. Các khoản đóng góp này liệu có phải đóng thuế TNCN hay không? - (Nguyễn Minh Hiếu, 27 tuổi, Nam, TP. Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo Luật Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương khi tính thuế TNCN sẽ được giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, để được giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chiuh thuế, bạn phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Quỹ từ thiện nhân đạo bạn đóng góp vào phải là quỹ được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

- Đóng tiền vào các quỹ từ thiện, nhân đạo được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính ohur phải có chứng từ thu tiền do quỹ ở Trung ương hoặc ở tỉnh cấp.

Nếu không thỏa mãn 2 điều kiện trên sẽ không được trừ vào thu nhập chịu thuế.

 


Tôi đi làm có thu nhập cao từ tiền công, tiền lương, và hiện nay tôi có cho thuê nhà thì thuế TNCN của tôi tính như thế nào, tách ra riêng biệt hay gộp lại? - (TAI, 39 tuổi, Nam, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Theo quy định của Luật Thuế TNCN, thì cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền công tiền lương thì thuế TNCN sẽ tính trên tổng thu nhập từ tiền công tiền lương và thu nhập từ kinh doanh. Trường hợp của bạn, vừa có thu nhập từ tiền lương, vừa có thu nhập từ hoạt đọng cho thuê nhà, bạn sẽ phải nộp thuê TNCN tính trên tổng của cả 2 khoản thu nhập này.

 


Theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại. Vậy xin hỏi, những người có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân không ký hợp đồng lao động với công ty có khoản thu nhập từ 500.000 đồng trở lên có nằm trong đối tượng được giãn thời hạn (1/1- 31/5/2009) nộp thuế thu nhập cá nhân không? - (Nguyễn Thanh Hà, 30 tuổi, Nam, Định Công, Hà Nội)

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế: Đối tượng được giãn nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là cá nhân cư trú không phân biệt tiền lương, tiền công lĩnh thường xuyên ổn định hay là không ổn định.

Trường hợp bạn thỏa mãn các điều kiện là cá nhân cư trú theo quy định của Luật Thuế TNCN thì nếu bạn nhận được các khoản tiền công và thù lao từ 500.000 đồng trở lên trong thời hạn từ tháng 1 đến tháng 5/2009, bạn vẫn thuộc đối tượng được giãn nộp thuế.

 

“Thuế Thu nhập cá nhân và một số chính sách Thuế góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp” ảnh 18
Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban Quản lý Thuế TNCN, Tổng cục Thuế

Theo Thông tư 84 thì “hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quý”, nhưng trong Thông tư không ghi rõ không phát sinh thì có phải nộp tờ khai quý không? - (Hoàng Minh Điệp, 21 tuổi, Nữ, Nam Định)

Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Trường hợp không phát sinh thu nhập thì cá nhân cũng phải nộp tờ khai quý.

 


Số tiền thuế TNCN phải đóng cho nhà nước, DN có được hạch toán vào chi phí hay không? (nếu sau này Quốc hội có quyết định truy thu) - Tôi là người hàng tháng đã có thu nhập cao. Vậy khi công ty tôi chia lãi, tôi có phải đóng thuế TNCN trên phần lợi nhuận thu được hay không? - (Thanh Xuân, 28 tuổi, Nữ, Thanh Xuân, Hà Nội)

Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Câu hỏi này của bạn chưa rõ nghĩa. Doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với các khoản tiền lương, tiền công trả cho người lao động. Như vậy khoản tiền thuế TNCN mà người lao động phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đã được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động thì khoản thuế TNCN mà doanh nghiệp nộp thay cho người lao động được hạch toán vào chi phí hợp lý phù hợp với chế độ quy định và thỏa thuận tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động giữa doanh nghiệp với người lao động. 

Khoản lãi được chia do cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn (5% tổng số lãi được chia).

 


Em xin được hỏi một vấn đề như sau: Hiện nhân viên của dự án em vẫn chưa có mã số thuế. Từ đầu năm đến nay, dự án vẫn giữ lại số tiền đống thuế TNCN của nhân viên theo tỷ lệ quy định trong Luật thuế TNCN. Vậy, sau tháng 5/2009 (hết thời gian hoãn đóng thuế TNCN) thì Dự án nên xử lý như thế nào với số thuế đã được giữ lại và nên làm thế nào với tiền thuế TNCN của nhân viên dự án trong các tháng tiếp theo? Em xin chân thành cảm ơn! - (Trần Thu Hương, 25 tuổi, Nữ, Hà Nội)

Đại diện Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính: Đề nghị dự án liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được cấp mã số thuế. Việc Dự án giữ lại tiền thuế TNCN của cá nhân trong thời gian giãn thuế là đúng với tinh thần của Pháp luật thuế TNCN (Thông tư 27/2009/TT-BTC) nếu khoản thuế mà dự án giữ lại tính trên các khoản thu nhập: tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, từ nhận thừa kế, từ quà tặng của cá nhân không cư trú; đối với các nhân viên dự án là đối tượng cư trú thì việc giữ lại tiền thuế chỉ đúng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ trúng thưởng. Đối với số tiền thuế giữ lại sai quy định thì dự án phải trả lại cho cá nhân. Đối với thuế TNCN phải nộp của tháng 6/2009 sẽ được tiếp tục giãn nộp và bạn có thể tìm hiểu nội dung công điện của Tổng cục Thuế trên website http://www/gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị. Đối với số thuế TNCN phải nộp trong 6 tháng cuối năm hiện Chính phủ đã trình Quốc hội xin ý kiến và khi Quốc hội phê chuẩn thì thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội.

(BBT eFinance)