100% doanh nghiệp Hà Giang khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS

(eFinance Online) - Theo Cục Hải quan Hà Giang, hệ thống VNACCS/VCIS được thực hiện thông suốt, đảm bảo đúng quy định, các lỗi thuộc hệ thống đều được xử lý kịp thời, nhanh chóng, đồng thời hệ thống còn hỗ trợ tra cứu giấy phép của các Bộ, Ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo sự thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục XNK hàng hóa.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang. Ảnh: Báo Hải quan.Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy - Hà Giang. Ảnh: Báo Hải quan.

Bên cạnh đó, cục đã thực hiện nghiêm túc cam kết rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu, hành lý và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đối với hàng hóa xuất khẩu tối đa dưới 9 ngày (So với quy định của Tổng cục Hải quan 10 ngày; UBND tỉnh dưới 9 ngày); đối với hàng hóa nhâp khẩu: dưới 10 ngày (So với quy định của Tổng cục Hải quan 12 ngày, UBND tỉnh dưới 11 ngày).

Ngoài ra, cục cũng từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế thực hiện minh bạch, công bằng góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước giao, có biện pháp quản lý và giải quyết các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh nợ thuế. Hiện đại hoá công tác theo dõi, quản lý nộp thuế đã phân loại được các loại nợ giúp cho công tác theo dõi nợ thuế và đưa ra biện pháp đôn đốc, thu đòi nợ thuế được hiệu quả hơn.

Từ bước đột phá thông qua triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã thúc đẩy ứng dụng CNTT trong khâu thu nộp thuế với việc thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng theo Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK. 

(PA)