11 tháng năm 2017: Ngành Hải quan ước thu ngân sách 262.500 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016.
Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Hòa Trung, Cục Hải quan Cà Mau. Ảnh: Báo Hải quan.Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Hòa Trung, Cục Hải quan Cà Mau. Ảnh: Báo Hải quan.

Số thu ngân sách nhà nước từ ngày 01/11 đến ngày 23/11/2017 do Kho bạc Nhà nước cung cấp đạt 19.550 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/11/2017 được  hơn 257.482 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 11 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 11/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 11/2017 đạt 24.500 tỷ đồng. Uớc thu 11 tháng năm 2017 đạt 262.500 tỷ đồng, tăng  10% so với cùng kỳ năm 2016 (240.152 tỷ đồng), đạt 92% dự toán.

P.An