14/5/2014: Cục Hải quan Hà Giang sẽ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-HQHG ngày 2/4/2014 về việc chuyển đổi số liệu và triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, theo đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang sẽ chính thức vận hành hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục bắt đầu từ ngày 14/5/2014.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang). Nguồn: Dân Trí.Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang). Nguồn: Dân Trí.

Theo Cục Hải quan Hà Giang, trong quá trình chạy thử nghiệm hệ thống cũng còn một số khó khăn nhất định. Cụ thể, các doanh nghiệp và tư thương trên địa bàn tỉnh Hà Giang chủ yếu hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ, không ổn định, việc đầu tư, trang bị về hạ tầng kỹ thuật trong giao dịch điện tử đảm bảo cho khai báo, truyền nhận, trao đổi thông tin với cơ quan hải quan còn hạn chế; trình độ sử dụng hệ thống khai hải quan điện tử của cơ quan hải quan còn yếu. Do đó, việc triển khai Dự án VNACCS/VCIS của ngành đối với một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các cửa khẩu phụ Xín Mần, Phó Bảng, Săm Pun nằm xa trung tâm, cơ sở vật chất kỹ thuật còn chưa phát triển đồng bộ, hệ thống Internet không ổn định, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến việc bảo vệ máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu của hệ thống VNACCS/VCIS.

Nhằm khắc phục khó khăn, đồng thời chuẩn bị cho việc áp dụng chính thức hệ thống vào ngày 14/5/2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đang tiến hành thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin về hồ sơ doanh nghiệp và cập nhật đầy đủ tiêu chí quản lý rủi ro vào hệ thống, rà soát, phân quyền người sử dụng trên hệ thống, kiểm tra cài đặt phần mềm đầu cuối của VNACCS/VCIS, kiểm tra cài đặt hệ thống máy chủ, kiểm tra hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống.

Rà soát dây chuyền nghiệp vụ, thành lập nhóm chuyển đổi cơ sở dữ liệu phối hợp với Tổng cục Hải quan để chuyển đổi từ các hệ thống thông tin như: hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0 (hiện đang được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Tuyên Quang); hệ thống giá tính thuế (GTT01); kế toán thuế (KT559) và triển khai vận hành hệ thống thông tin tâp trung như: hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-customs); hệ thống kế toán thuế tập trung (KTT); hệ thống giá tính thuế (GTT02) tại tất cả các đơn vị có liên quan trong toàn Cục. Việc chuyển đổi từ hệ thống E-Customs sang VNACCS/VCIS không gây ảnh hưởng, gián đoạn công tác quản lí hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu tại các chi cục.

(Nguyễn Quỳnh)