16 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Lễ trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT) cho Công ty TNHH Datalogic Scanning Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng với 2 doanh nghiệp vừa được công nhận, đã nâng tổng số các doanh nghiệp được áp dụng chế độ DNƯT lên con số 16, trong số hơn 40.000 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh XNK.

Quang cảnh buổi Lễ trao Quyết định cho DNƯT. Nguồn: Cổng thông tin điện tử MOF.

Quang cảnh buổi Lễ trao Quyết định cho DNƯT. Nguồn: Cổng thông tin điện tử MOF.

Đây đều là những doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ pháp luật tốt và có quy trình kiểm soát hiện đại có yêu cầu đặc biệt về quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm. Bộ Tài chính đánh giá rất cao sự đóng góp của các doanh nghiệp ưu tiên ở Việt Nam.

Áp dụng khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới về khung tiêu chuẩn về doanh nghiệp được uỷ quyền (AEO), theo đó, trên cơ sở được sự tin tưởng của cơ quan hải quan, doanh nghiệp được tự thực hiện một số việc vốn là công việc của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hải quan công nhận kết quả thực hiện đó. Việc uỷ quyền này thực chất là dành một số ưu tiên đặc biệt, vượt trội cho những doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định. Đến nay, đã có 48 nước vận dụng khung tiêu chuẩn này phù hợp đặc điểm cụ thể của mình. Cùng với xu hướng trên là xu hướng cơ quan hải quan các nước đối tác công nhận lẫn nhau về việc giành các ưu tiên trên cho doanh nghiệp. Theo đó, một doanh nghiệp được Hải quan nước xuất khẩu công nhận là doanh nghiệp được ưu tiên thì Hải quan nước nhập khẩu mặc nhiên thừa nhận và áp dụng các ưu tiên đó cho hàng hoá của doanh nghiệp khi nhập khẩu vào nước mình.

Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp là trụ cột quan trọng của chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế đảm bảo có lợi cho hai bên và đảm bảo an ninh thương mại trong phạm vi toàn cầu.

Hoà cùng xu hướng của hải quan thế giới, áp dụng phương thức quản lý hải quan hiện đại, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu xây dựng một chế độ quản lý mới - chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 13/5/2011, ngày 12/7/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 63/2011/TT-BTC, Thông tư 105/2011/TT-BTC  áp dụng thí điểm chế độ này. Ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2013/TT-BTC áp dụng chính thức chương trình doanh nghiệp ưu tiên tại Việt nam. Điểm khác biệt của chế độ quản lý này là thay đổi phương thức quản lý, từ phương thức quản lý truyền thống là phân biệt rạch ròi giữa chức trách, thẩm quyền của cơ quan quản lý và đối tượng quản lý sang phương thức lấy doanh nghiệp là đối tác.

Nội dung chính của chế độ này là giành nhiều thuận lợi, ưu tiên đặc biệt, vượt trội cho doanh nghiệp đủ điều kiện, qua đó mang lại những lợi ích to lớn, thiết thực cho doanh nghiệp, như: giảm nhiều thủ tục hải quan; được thông quan hàng hoá nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí; được Nhà nước vinh danh, nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Đó là lợi ích trước mắt, còn lợi ích lớn hơn, lợi ích chiến lược mà doanh nghiệp sẽ được hưởng là khi Việt Nam ký kết hiệp định công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO) với hải quan các nước thì doanh nghiệp Việt Nam không những được hưởng chế độ ưu tiên tại nước mình mà còn được hưởng chế độ ưu tiên ở các nước mà Việt Nam đã ký kết.

(Phương An)