2 tháng đầu năm ngành Hải quan thu ngân sách đạt 41.092 tỷ đồng

(eFinance Online) - Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 được xây dựng dựa trên cơ sở dự báo mức tăng GDP năm 2017 đạt 6,8%, giá dầu thô mức 50 USD/thùng, tỷ giá ở mức 22.300 VND/USD.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết số thu NSNN tháng 2/2017 đạt 20.572 tỷ đồng, tương đương thu tháng 1/2017. Tổng thu NSNN 2 tháng đầu năm đạt 41.092 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2016 (tương đương tăng 7.486 tỷ đồng).

Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai Chỉ thị 1193/CT-TCHQ ngày 28/2/2017 về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 trong toàn ngành.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của năm 2017, phấn đất thu đạt 290.000 tỷ đồng chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao.

(PV)