3 bộ thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Ngày 25/6, 3 bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 84/2013/TT-BCT-BGTVT-BTC hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia (NSW).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT là công cụ pháp lý quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh và cụ thể hóa chương trình cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ cũng như những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Thông tư liên tịch gồm 05 Chương, 30 Điều và 04 phụ lục được xây dựng trên cơ sở kết nối các thủ tục hành chính giữa các Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải theo mô hình kết nối và cơ chế ra quyết định của NSW.

Thông tư liên tịch quy định về mô hình kết nối và cơ chế ra quyết định trong NSW. Theo đó, NSW được quy định là một hệ thống tích hợp, bao gồm: Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương và hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư này cũng công bố các thủ tục hành chính thuộc sự điều chỉnh Thông tư. Bao gồm, 10 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; 05 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và các thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải tại các cảng biển.

Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 28/8/2013.

Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (NSW) được chính thức khởi động khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 30/8/2011 về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Theo đó, cơ chế hải quan một cửa quốc gia VN cho phép các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất.

Theo Tổng cục Hải quan - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về NSW, cơ chế này khi được triển khai sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho giới DN, các nhà đầu tư và người dân. Điều này đã được kiểm chứng tại các nước phát triển và được các cơ quan, tổ chức chuyên môn quốc tế đánh giá. Cụ thể: giảm 20% chi phí xử lí chứng từ thương mại (tại Singapore) đối với các DN hoạt động XNK bình thường và giảm 25% đến 30% chi phí đối với các DN giao nhận. Bên cạnh đó, NSW còn giúp DN giảm thiểu các sai sót ngoài ý muốn trong thực hiện các thủ tục hành chính. NSW đưa ra quy định DN chỉ phải nộp hồ sơ và thông tin đã được chuẩn hóa tại một đầu mối là cơ quan hải quan để thực hiện tất cả các quy định của cơ quan quản lí liên quan đến hoạt động XNK, quá cảnh (hàng hóa, phương tiện), nếu thông tin ở dạng điện tử thì chỉ phải nộp 1 lần.

Ngoài ra, NSW là giải pháp giúp cải thiện trực tiếp chất lượng dịch vụ công cung cấp cho hoạt động thương mại và vận tải quốc tế do các quy định ngày càng rõ ràng, minh bạch và dễ tuân thủ. Thông qua cơ chế này, cơ quan quản lí cung cấp được nhiều dịch vụ tư vấn cho DN một cách chính xác, cập nhật; những thay đổi liên quan đến chính sách cũng được cung cấp kịp thời, đầy đủ hơn.

(Nhã Tường)