3 quý năm 2014, Hải quan Quảng Ninh xử lý 242 vụ buôn lậu

Đó là số liệu thống kê của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2014. Trị giá hàng vi phạm là 22.301,4 triệu đồng, tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát Hải quan những tháng cuối năm 2014, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm: pháo, thuốc lá điếu, rượu ngoại, bánh kẹo, thực phẩm, gia cầm, thủy hải sản...

Hải quan Quảng Ninh chủ động phối hợp bắt giữ hàng lậu. Ảnh minh họa - nguồn: internet.Hải quan Quảng Ninh chủ động phối hợp bắt giữ hàng lậu. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 trung ương, Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh các nội dung có liên quan tới công tác kiểm soát Hải quan. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn theo yêu cầu của các công văn: 56/KL/TU, 4618/UBND-CN, 316/HQQN-CBL.

Công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn được chú trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ: thu thập thông tin, nắm diễn biến tình hình tại các địa bàn, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật Hải quan.

(Hương Xuân - HQQN)