30/6/2014: Dừng tiếp nhận, xử lí tờ khai qua hệ thống thông quan điện tử

Đó là đề xuất từ phía lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh thời gian dừng tiếp nhận, xử lý tờ khai qua hệ thống thông quan điện tử hiện tại và chuyển hẳn sang sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS. Trước đây, thời gian dự kiến tháng 10/2014, nay thời gian điều chỉnh dự kiến sẽ là 30/6/2014.  

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Tổng cục Hải quan, sau hơn 2 tuần vận hành thử hệ thống VNACCS/VCIS (từ ngày 18/11/2013 đến 02/12/2013), mới chỉ có 367 doanh nghiệp thao tác trên hệ thống, chiếm tỉ lệ 4,5% so với 8.033 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Con số này thấp hơn (chiếm gần 1%) so với số doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử trong năm 2012 và năm 2013 (60.000 doanh nghiệp). Cũng trong thời gian hơn 2 tuần chạy thử, đã có 2.204 lượt người thao tác trên hệ thống với lượt nghiệp vụ sử dụng 127.913.

Thông qua đợt chạy thử vừa qua đã giúp tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố làm quen với hệ thống VNACCS/VCIS trên thực tế và là đợt tổng diễn tập đầu tiên, giúp các đơn vị trong toàn ngành có ý thức đầy đủ về trách nhiệm, nội dung, yêu cầu triển khai hệ thống.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS để thực hiện thành thạo khi VNACCS/VCIS được vận hành chính thức và dừng tiếp nhận, xử lý tờ khai qua hệ thống thông quan điện tử hiện tại.

(Phương An)