3,59 triệu tài khoản xuất nhập khẩu mở trên hệ thống VNACCS/VCIS

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/4/2020 đã có 3,59 triệu tài khoản xuất nhập khẩu (XNK) mở trên hệ thống VNACCS/VCIS, với tổng số kim ngạch XNK là 140,39 tỷ USD và có 67.063 doanh nghiệp tham gia hệ thống này. Trung bình một ngày có 40.000 tờ khai (tương ứng với hơn 1 triệu mặt hàng) được mở trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đến nay, hơn 99% tổng số tờ khai hàng hóa XNK được xử lý thông qua hệ thống VNACCS/VCIS.

Theo Tổng cục Hải quan, việc đăng ký tờ khai hải quan thực hiện tự động và toàn thời gian trên hệ thống VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của các doanh nghiệp với tất cả các thị trường ở các múi giờ khác nhau. Việc khai báo tờ khai hải quan có thể thực hiện mọi nơi, mọi lúc. Mỗi nước có múi giờ khác nhau so với Việt Nam do đó hệ thống đã hỗ trợ nhiều trong việc khai báo, thâm chí với những đơn hàng phải khai báo trong đêm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đối với những nước có múi giờ chênh lệch với Việt Nam việc mở tờ khai trong đêm đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp XNK.   

Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống thông quan tự động gồm 02 hệ thống nhỏ: Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là VNACCS); hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là VCIS). Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu: Khai báo điện tử, manifest điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, C/O điện tử, phân luồng, quản lý hồ sơ rủi ro, tiêu chí rủi ro…

Hệ thống VNACCS/VCIS cung cấp các chức năng chính để xử lý quá trình thông quan hàng hóa XNK như: nhóm chức năng xử lý tờ khai điện tử, nhóm chức năng về hóa đơn điện tử, chức năng vận chuyển hàng hóa, chức năng thiết lập tiêu chí, thực hiện phân luồng và thông quan hàng hóa… Cho đến nay, hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò là hệ thống cốt lõi, đóng vai trò trung tâm trong xử lý thông quan hàng hóa XNK, bên cạnh đó là các hệ thống nghiệp vụ khác như thông quan điện tử tập trung, hệ thống kế toán thuế XNK, hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống một cửa quốc gia…

Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống lõi về nghiệp vụ của ngành Hải quan triển khai trên diện rộng và vận hành 24/7 trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, do vậy việc đảm bảo vận hành thường xuyên liên tục hệ thống, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành nghiệp vụ của ngành, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình XNK của các doanh nghiệp và tổ chức.

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống CNTT vệ tinh đã được vận hành ổn định, đảm bảo an ninh an toàn, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp XNK và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đến nay, 100% hoạt động thông quan đã áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS; 99,9% doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan điện tử qua VNACCS. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp hệ thống này.

Quang Minh