44.440 doanh nghiệp tham gia hải quan điện tử

Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2013, ngành Hải quan đã làm thủ tục hải quan điện tử cho 44.440 doanh nghiệp, đạt 94,9% số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Với 3.678 triệu tờ khai, chiếm 91,8% so với tổng số tờ khai; kim ngạch đạt 170,56 tỷ USD, bằng 94,57% so với tổng kim ngạch XNK của ngành Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng năm 2013 số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn ngành Hải quan ước thực hiện đạt 159.991 tỷ đồng, bằng 67,6% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, các sắc thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường đạt 103.994 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng đạt 55.797 tỷ đồng các khoản thu khác đạt 200 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trong 9 tháng năm 2013 ước đạt 193,05 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 96,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 96,58 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 112,9 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9/2013, kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt 22,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 11,6 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 13,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước.

(Cát Tường)