47 thủ tục hành chính đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 31/3/2018 đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; 47 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hơn 1.093 triệu bộ hồ sơ và hơn 20.300.000 doanh nghiệp tham gia.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan đã phối hợp đôn đốc các bộ, ngành căn cứ theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính của từng đơn vị, rà soát danh mục thủ tục hành chính đã đăng ký triển khai theo Quyết định số 2185/2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh danh mục đăng ký tại Quyết định 2185 cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng đã thống nhất và ký kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho các cảng biển trên toàn quốc; quy trình nghiệp vụ và bộ chỉ tiêu thông tin, chuẩn thông điệp dữ liệu.

Đối với việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi chính thức thông tin e-C/O form D với các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan từ tháng 01/2018. Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/3/2018, tổng số C/O form D do Việt Nam gửi đi là 33.660 C/O, tổng số C/O form D Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 20.484 C/O. Dự kiến cuối năm 2018 sẽ trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử eSPS.

Hiện Tổng cục Hải quan đang đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư với Liên minh kinh tế Á Âu về trao đổi thông tin; thống nhất các đặc tả kỹ thuật và chuẩn bị xây dựng hệ thống trao đổi thông tin tờ khai hải quan chứng nhận xuất xứ theo hiệp định ký giữa hai bên (dự kiến tháng 10/2018).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, hiện nay hệ thống đã được kết nối, trao đổi thông tin và phối hợp nhờ thu với 13 ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục triển khai mở rộng đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không nhằm tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi. Đến nay, hệ thống đã kết nối với 64 doanh nghiệp kinh doanh, cảng, kho bãi.

Phúc Thanh