47 thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia

(eFinance Online) - Tính đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11/13 bộ, ngành đạt 84,6%, đã có 47/284 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia đạt 16,5%, với tổng số hồ sơ hành chính được xử lý là hơn 800 nghìn bộ, khoảng trên 18 nghìn doanh nghiệp tham gia.  
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã kết nối trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistic, bảo hiểm và các dịch vụ khác liên quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) bằng phương thức điện tử với 38 ngân hàng, theo đó 90% số thu thuế XNK năm 2017 được thực hiện thông qua ngân hàng.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hiện nay Tổng cục Hải quan đang triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, mở thêm một phương thức thanh toán thuế mới cho doanh nghiệp. Hệ thống được chính thức triển khai từ ngày 23/10/2017 và đến hết năm 2017 đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia.

Kim Hoa