6 tháng năm 2018: Ngành Hải quan thu ngân sách ước đạt 146.000 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01- 27/6/2018 đạt 21.828 tỷ đồng. Lũy kế từ 01/01 đến 27/6/2018 đạt 143.612 tỷ đồng bằng 50,75% dự toán, bằng 49% chỉ tiêu phấn đấu. 
Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Ước thu ngân sách trong tháng 6/2018 đạt 24.500 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 6 tháng năm 2018 ước đạt đạt 146.000 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, bằng 49,83% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 2,04% so với cùng kỳ 2017 (143.075 tỷ đồng).  

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2018, tổng trị giá XNK hàng hoá của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng 5/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,6 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng 5/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng 5/2018).

Ước tính trong 06 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13%, so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu ước tính 111,36 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2018 ước tính thâm hụt 100 triệu USD. Như vậy, trong nửa  đầu năm 2018 cả nước thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

PV