66 nghìn doanh nghiệp thông quan qua hệ thống VNACCS

​Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ 01/4/2014 đến ngày 15/10/2015, 100% đơn vị hải quan trong toàn ngành đã thực hiện thủ tục hải quan thông qua hệ thống VNACCS/VCIS, cụ thể đã có 66 nghìn doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS với tổng kim ngạch XNK là 451,71 tỷ USD, tổng số tờ khai trên hệ thống này là 11,4 triệu tờ.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tỷ lệ tờ khai XNK được xử lý qua hệ thống VNACCS/VCIS tại Việt Nam được phía Hải quan Nhật Bản đánh giá cao hơn Nhật Bản khi đạt trên 99%, trong khi đó hệ thống NACCS/CIS ở Nhật Bản xử lý khoảng 98%.​

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, dự án VNACCS/VCIS đã thúc đẩy Hải quan Việt Nam và các cơ quan chính phủ khác triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư tại nước ta cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Việc hoàn thành các mục tiêu dự án có ý nghĩa cực kỳ to lớn giúp nâng cao uy tín, danh dự Hải quan Việt Nam nói riêng và Chính phủ Việt Nam nói chung trong con mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Đặc biệt, trong suốt thời gian triển khai, dự án luôn hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Tất cả cấu phần, nội dung quan trọng của dự án đều hoàn thành đúng thời hạn, không chậm một ngày nào. 

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục sử dụng VNACCS/VCIS là hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi của ngành phục vụ thông quan hàng hóa XNK. Hệ thống VNACCS cũng sẽ được kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia để cùng với các Bộ, ngành thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với hệ thống CNTT của các Bộ, ngành, ngân hàng, cơ quan kinh doanh cảng và các đơn vị liên quan khác. Thông qua dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS” sẽ tập trung đánh giá toàn diện các chức năng của hệ thống, nâng cao năng lực về quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan.

Ngành Hải quan cũng sẽ tiếp tục đảm bảo hạ tầng truyền thông; mở rộng ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; nâng cao năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan hải quan các cấp trên nền tảng ứng dụng các hệ thống CNTT tích hợp.

(PD)