7 lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp thí điểm hải quan một cửa quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong thời gian tới, bộ này sẽ lựa chọn triển khai thí điểm từ 7 - 10 thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu thuộc 7 đơn vị gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo lộ trình thí điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 7/2014, sẽ kết nối được với hệ thống hải quan một cửa quốc gia, đáp ứng yêu cầu và chất lượng. Theo đó, các đơn vị tham gia thí điểm hải quan một cửa quốc gia cần rà soát, lựa chọn và chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính đăng ký tham gia thí điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện thí điểm. Đồng thời, các đơn vị này phối hợp thực hiện khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án thí điểm.

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, các cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện danh mục các loại hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành theo mã số HS quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

(TK)