7 tháng đầu năm, hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch tại Long An tăng 87,3%

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, trong tháng 7/2014, hoạt động thương mại biên giới đất liền thông qua hợp đồng thương mại (chính ngạch) trên địa bàn tỉnh Long An đạt tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 3.466.100 USD gấp 2,62 lần so với cùng kỳ năm 2013; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 2.496.500 USD gấp hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2013 và kim ngạch nhập khẩu là 969.600 USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 2.009.900 USD và qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây 486.600 USD; kim ngạch nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây 969.600 USD.

Tính chung 7 tháng năm 2014, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 10.441.600 USD tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó kim ngạch xuất khẩu là 7.317.300 USD tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013 và kim ngạch nhập khẩu là 3.124.300 USD gấp hơn 1,92 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể là, kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 5.386.700 USD và qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây 1.930.600 USD; kim ngạch nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây 3.124.300 USD.

Số liệu tổng hợp từ các Chi cục Hải quan cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An cho thấy, trị giá hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền (tiểu ngạch) trong tháng 7/2014 là 2.257.800.000 VND gấp 4,18 lần so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu tiểu ngạch qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây là 1.116.800.000 VND, qua Cửa khẩu phụ Hưng Điền A là 462.200.000 đồng và qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 678.800.000 VND.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, trị giá hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền (tiểu ngạch) là 11.826.300.000 VND tăng 87,3% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu tiểu ngạch qua Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây là 5.718.600.000 VND, qua Cửa khẩu phụ Hưng Điền A là 3.193.100.000 đồng và qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp 2.914.600.000 VND.

(T.H)