75-80% DN đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan có tiến bộ nhất định

Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát Thuế - Hải quan vừa công bố báo cáo kết quả chương trình phối hợp giám sát thuế - hải quan năm 2015. Báo cáo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện.

Ảnh minh họa - nguồn: VCCI.Ảnh minh họa - nguồn: VCCI.

Chương trình giám sát bao gồm 02 hoạt động chính gồm: Hoạt động 1 là khảo sát, điều tra xã hội học; hoạt động 2 là khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu.

Hoạt động 1 (do VCCI thực hiện): VCCI gửi phiếu khảo sát qua thư đến trên 300 hiệp hội doanh nghiệp và 63 liên minh hợp tác xã trong tháng 9-10/2015; kết thúc khảo sát có 153 hiệp hội và 27 liên minh đã phản hồi.

Hoạt động 2 (do Mặt trận Tổ quốc chủ trì): Tổ chức các đoàn giám sát gồm đại diện của Mặt trận tổ quốc (đơn vị chủ trì), Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Liên minh HTX, và một số hiệp hội tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang trong tháng 10 và đầu tháng 11/2015.

Qua quá trình thực hiện, Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc ghi nhận sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, Bộ Tài chính nói riêng, cũng như ngành Hải quan nói chung đã có những giải pháp cơ bản, đồng bộ trong việc chỉ đạo, chủ động, tích cực, nỗ lực để tự đổi mới mình, cũng như thực hiện tối đa những mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết. Với mục tiêu lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, cơ quan Hải quan nhiều địa phương đã có những hoạt động phong phú nhằm hỗ trợ, phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, người dân thực hiện đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả của bản báo cáo thì hầu hết cơ quan hải quan địa phương đã sớm cụ thể hóa Nghị quyết 19/NQ-CP thành kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, về cơ bản thể hiện sự nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, hiệu quả.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong quản lý thuế và hải quan thời gian qua đã hỗ trợ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, qua đó đã giảm rõ rệt thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về hải quan.

Chú trọng đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp; triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ đa dạng, phong phú như tập huấn, đào tạo, hội nghị đối thoại, thư điện tử, đường dây nóng của lãnh đạo Cục và các Chi cục… đã kịp thời đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Sự phục vụ của công chức hải quan đã có sự cải thiện nhất định về thái độ, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn và từng bước hình thành kỹ năng giải quyết công việc theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

Đối với ngành Hải quan, đến nay, 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc. 60,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 99,56%) tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử; kim ngạch XNK đạt 285,6 tỷ USD; Triển khai thanh toán điện tử (E-payment) trên cơ sở kết nối hệ thống CNTT hải quan với các hệ thống CNTT của Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại (đến nay đã phổi hợp thu với 26 ngân hàng, chiếm 75% số thu ngân sách); Tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử tàu biển (E-Manifest) và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh tại các cảng biển quốc tế lớn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính (đầu mối là Tổng cục Hải quan) đã triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại 12 cảng biển với sự tham gia của 9 Bộ, Ngành, qua đó doanh nghiệp chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất và giảm được 10-20% chi phí thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời đã kết nối kỹ thuật Cơ chế hải quan một cửa ASEAN với một số nước trong khu vực.

Trong lĩnh vực thuế, đã thực hiện cắt giảm được khoảng 420 giờ, số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế giảm từ 537 giờ xuống còn 117 giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế giái trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Đến nay đã có trên 98,95% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; đã ký kết thỏa thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước và tính đến nay đã có 90,81% doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét: "Một điều đáng mừng là 75-80% các doanh nghiệp khi khảo sát đều cho rằng những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan đã có những tiến bộ nhất định. Điều này đã khẳng định quyết tâm và hành động cụ thể của các đơn vị giám sát phối hợp trong thời gian qua”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng mức độ quyết liệt, quyết tâm ở trung ương rất rõ, ở cấp cục của nhiều địa phương hưởng ứng khá tích cực, nhưng sức lan tỏa, sức nóng của Nghị quyết 19 tại một số cấp chi cục, công chức chưa thực sự như mong đợi. Một số chính sách chưa có sự đồng bộ giữa các đon vị chưa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả công việc. Một số doanh nghiệp còn bị động, thiếu tìm hiểu, chưa thực sự quan tâm đúng mức về chính sách liên quan dẫn đến thực hiện sai, gây khó khăn cho cơ quan thuế, hải quan.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh tốt hơn, nhưng cũng chịu sức ép cạnh tranh áp lực hơn, do đó để tồn tại và phát triển bền vững, cơ quan quản lý nhà nước cũng như bản thân cộng đồng doanh nghiệp cần có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực cạnh tranh, tuân thủ pháp luật, ý thức được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ kinh tế nói riêng, các TTHC của Nhà nước nói chung.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng khẳng định: "Bộ Tài chính cam kết tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nămg lực cạnh tranh Quốc gia, tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế”.

(L.Linh)