9 bộ kết nối vào Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến ngày 8/9/2015, đã có 9 bộ kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) gồm: Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. NSW bước đầu phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia NSW và ASW: Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, hôm nay Việt Nam vui mừng công bố chính thức thực hiện NSW và kết nối kỹ thuật ASW. Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt tronPhó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia NSW và ASW: Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, hôm nay Việt Nam vui mừng công bố chính thức thực hiện NSW và kết nối kỹ thuật ASW. Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt tron

Giai đoạn 1: Kết nối Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 12/11/2014, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chính thức thực hiện 03 thủ tục hành chính một cửa quản lý tàu biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh tại cảng biển quốc tế thuộc cảng Hải Phòng và tới ngày 06/5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia được triển khai mở rộng tại 05 cảng biển quốc tế thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 25/12/2014, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chính thức thực hiện 03 thủ tục hành chính một cửa quốc gia bao gồm: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu có xuất xứ ASEAN (C/O Form D) theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mô-tô phân khối lớn; và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Ngày 25/5/2015, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải mở rộng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải quản lý dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến đối với phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính).

Tính đến ngày 27/8/2015, có 1.936 doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (trong đó có 246 hãng vận tải  và đại lý vận tải, 1690 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và giao nhận) với tổng số 9435 hồ sơ (4989 nhập cảnh, 4426 xuất cảnh, 20 quá cảnh). Về thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, hiện có 1647 hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Từ 25/5/2015 (ngày bắt đầu kết nối Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc nhóm thủ tục do Bộ Giao thông vận tải quản lý) tới 27/8/2015, đã có 165 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng cho mô tô, xe máy, động cơ, xe đạp điện được thực hiện cho 56 doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Giai đoạn 2: Kết nối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế

Từ ngày 04/6/2015 cho tới hết năm 2015, Cơ chế một cửa quốc gia tiếp tục mở rộng kết nối với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế. Cho tới thời điểm hiện tại, các Bộ đang thực hiện đào tạo cho doanh nghiệp kết hợp với việc thí điểm từng bước để có thể triển khai theo diện rộng vào cuối 2015.

Giai đoạn 3: Kết nối các Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu kết nối Cơ chế một cửa quốc gia vào tháng 10/2015. Để thực hiện yêu cầu này Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tích cực phối hợp với 03 Bộ nêu trên tiến hành các hoạt động rà soát thủ tục, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo cho doanh nghiệp và công chức thừa hành và đến ngày 08/9/2015, công tác chuẩn bị đã hoàn tất có thể kết nối 03 Bộ nói trên tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong các lĩnh vực bao gồm:

- Kiểm tra chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thủ tục nói trên sẽ được triển khai trong giai đoạn từ tháng 9/2015 đến hết 2015 để rút kinh nghiệm và mở rộng cho các lĩnh vực khác trong phạm vi quản lý của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(P.An)