94% doanh nghiệp đánh giá chính sách, pháp luật hải quan chuyển biến tích cực

Theo kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố sáng nay (12/11), có tới 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá sự chuyển biến của các chính sách, pháp luật hải quan trong giai đoạn 2010-2015 là tích cực và khá tích cực.

 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cuộc khảo sát này thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6/2015. Khảo sát năm 2015 nhận được 3.123 phiếu trả lời. Các nội dung bảng hỏi đối với doanh nghiệp gồm bốn nội dung: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; sự phục vụ của công chức hải quan và kết quả giải quyết công việc.

Kết quả khảo sát cho biết, cả 4 nội dung đều được doanh nghiệp đánh giá cao. Cụ thể, đối với phương thức tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, các doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2015 tương đối hài lòng với các phương thức tiếp cận thông tin về hải quan hiện nay.

Theo đó, việc tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan được đánh giá cao nhất, với 89% doanh nghiệp hoàn toàn hài lòng. Tiếp đến là tiếp cận thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan địa phương với 76%. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tiếp cận thông tin qua các phương thức khác ở mức hoàn toàn hài lòng cụ thể như sau: Tham gia các lớp tập huấn, tham dự đối thoại do cơ quan hải quan tổ chức, trực tiếp tới gặp, gọi điện và gửi công văn.

46% doanh nghiệp phản hồi cho biết họ hoàn toàn hài lòng với phương thức tiếp cận thông tin từ ngành Hải quan thông qua tờ rơi, ấn phẩm.

Có thể nói kết quả khảo sát năm 2015 đã có những bước tiến rõ rệt so với kết quả điều tra năm 2012 và 2013. Nếu như kết quả khảo sát 2012 và 2013 có khoảng 70-71% doanh nghiệp nhận thấy thông tin trên trang thông tin của cục hải quan địa phương đáp ứng phần lớn hoặc hoàn toàn nhu cầu của doanh nghiệp, thì năm 2015 tỷ lệ này tăng lên 76%.

Đánh giá về chất lượng thông tin đã tiếp cận được, đa số doanh nghiệp tham gia khảo sát có phản hồi tích cực. Cụ thể, có 81% doanh nghiệp hoàn toàn đồng ý với nhận định "thông tin về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẵn có, dễ tìm". 77% doanh nghiệp cho biết các biểu mẫu thủ tục hành chính hải quan dễ điền và thông tin doanh nghiệp được cơ quan hải quan cung cấp là thống nhất.

Khi gặp vướng mắc trong quá trình tìm hiểu thông tin pháp luật hải quan, các doanh nghiệp cũng đánh giá tích cực về việc giải quyết vướng mắc của cơ quan hải quan. Cụ thể, 77% doanh nghiệp hài lòng hoàn toàn với việc trả lời vướng mắc của Tổng cục Hải quan, với các cục hải quan địa phương là 76%.

Đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, khảo sát 2015 đề nghị các doanh nghiệp đánh giá mức độ dễ dàng khi thực hiện 6 nhóm thủ tục hải quan: thủ tục thông quan, xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, thủ tục quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại.

Theo kết quả khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp cho biết việc thực hiện những quy định này là bình thường. Những thủ tục có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá là dễ hay rất dễ cao nhất là thủ tục nộp thuế (26%), thủ tục thông quan, kiểm tra hồ sơ (10%) và xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát (10%). Tuy nhiên, cũng có những thủ tục mà doanh nghiệp đánh giá là khó hay rất khó là thủ tục hoàn thuế, không thu thuế (31%) và thủ tục xét miễn thuế (26%).

Đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan hải quan khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đại đa số doanh nghiệp đều đánh giá sự hỗ trợ này là tích cực. Cụ thể, 77% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ của cơ quan hải quan phần lớn là kịp thời, có 83% doanh nghiệp cho biết sự hỗ trợ này là hoàn toàn hiệu quả.

Khảo sát mức độ thực hiện kỷ cương của cán bộ hải quan, cuộc khảo sát đưa ra 5 tiêu chí: văn minh, lịch sự khi tiếp xúc, công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ, nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc, coi doanh nghiệp là đối tác và hợp tác, thực hiện nhanh chóng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo kết quả khảo sát, phần lớn doanh nghiệp đánh giá việc thực hiện kỷ cương của cán bộ hải quan ở mức bình thường (55-61%) ở tất cả các tiêu chí. Tiêu chí có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá ở mức cao nhất là “cán bộ hải quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao” (38%), tiếp đến là “văn minh, lịch sự khi tiếp xúc” (35%), “coi doanh nghiệp là đối tác” (32%).

Khi phản hồi về một trong những nội dung quan trọng của “Kết quả giải quyết công việc” là thực hiện thủ tục hoàn thuế, các doanh nghiệp cho biết, họ chỉ mất 1 hoặc 2 lượt đi lại để hoàn thiện bộ hồ sơ dù là hoàn trước, kiểm tra sau hay kiểm tra trước, hoàn sau.

Đối với những trường hợp được hoàn trước, kiểm tra sau, có 59% doanh nghiệp cho biết chỉ mất 1 lượt đi lại để hoàn tất bộ hồ sơ hoàn thuế hợp lệ, khoảng 33% doanh nghiệp cho biết họ mất 2 lượt đi lại  và chỉ 8% cho biết phải đi lại 3 lượt trở lên mới hoàn tất bộ hồ sơ hoàn thuế.

Còn đối với những trường hợp cần kiểm tra trước, hoàn thuế sau, có 49% doanh nghiệp cho biết họ chỉ phải đi lại 1 lần là có thể hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế hợp lệ. Tuy nhiên kết quả khảo sát cũng cho thấy có tới 35% doanh nghiệp phải đi lại 2 lượt và 16% phải mất tới 3 lượt đi lại trở lên mới có thể hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế.

Cuộc khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2015 về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ghi nhận những phản ánh, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan trong việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những kết quả tích cực thu nhận được từ cuộc khảo sát này đã chứng tỏ tinh thần cải cách quyết liệt, kịp thời và đúng hướng của ngành Hải quan nói riêng và Bộ Tài chính nói chung. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về sự chuyển biến của chính sách, pháp luật hải quan trong giai đoạn 2010-2015.

(Trần Việt Hưng, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan)