Áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát HQ tại cảng Hải phòng

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 14980/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc  triển khai Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan chính thức ban hành Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển áp dụng đề án mã vạch, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, mở rộng thực hiện công tác giám sát Hải quan áp dụng đề án mã vạch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, KVII, Đình Vũ bắt đầu từ ngày 20/12/2014 theo nội dung công văn số 12604/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ động bố trí cán bộ hỗ trợ tập huấn theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

(T.H)