Băn khoăn về thời gian khai báo trước thông tin

Quy định về thời gian khai báo trước thông tin trong Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về thí điểm thông quan điện tử giai đoạn II tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều doanh nghiệp băn khoăn.

Băn khoăn về thời gian khai báo trước thông tin

Trong số hàng loạt các vấn đề có liên quan đến thủ tục tàu biển, các doanh nghiệp tiếp vận quan tâm hơn cả tới quy định: Phương tiện vận tải và hàng hóa nhập khẩu phải khai báo trước thông tin đến cơ quan Hải quan tối thiểu là 12 giờ, trước khi tàu cập cảng và 1 giờ, trước khi tàu xuất cảng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Đây là quy định được nêu trong Quyết định 52/2007/QĐ-BTC về thí điểm thông quan điện tử giai đoạn II tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa qua, một số doanh nghiệp đã thắc mắc về quy định này.

Đại diện hãng tàu Maersk Logistic VN Ltd. cho rằng, quy định thời gian khai báo trước thông tin về hàng hóa xuất khẩu 1 giờ trước khi tàu xuất cảng là khó khó có thể thực hiện được, bởi nhiều khi đến sát giờ tàu chạy hàng hóa mới được bốc lên xong xuôi. Thông thường khi tàu chuẩn bị xuất cảng, hãng tàu vẫn chưa thể biết được cụ thể container nào bị để lại. Do đó, hãng tàu không thể có được đầy đủ những thông tin mà cơ quan Hải quan yêu cầu khai báo.

Về vấn đề này, đại diện Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan cho rằng, các doanh nghiệp tiếp vận hoàn toàn có thể làm được vì theo quy định hiện hành, trước khi hàng hóa bốc xếp xuống tàu, hãng tàu đã được cung cấp vận tải đơn mà trên có đã thể hiện được một số thông tin theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Thực tế, những thông tin yêu cầu khai báo là những thông tin cơ bản mang tính chất tương đối, không cần phải chính xác hoàn toàn bởi, hãng tàu có thể điều chỉnh bản kê khai sau khi đã nộp cho cơ quan Hải quan. Để triển khai tốt việc khai báo này rất cần sự phối hợp tốt, đồng bộ giữa doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, đại lý giao nhận và hãng tàu.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)